جهش ۱۴۳ درصدی “وتعاون”

میزان درآمدی که این شرکت بیمه در شهریورماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۱۴۳ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۷۷ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. به گزارش رصد روز،  به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ شرکت بیمه تعاون با سر...

میزان درآمدی که این شرکت بیمه در شهریورماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۱۴۳ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۷۷ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش رصد روز،  به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ شرکت بیمه تعاون با سرمایه ثبت شده ۵۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۸۹۳ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد توانست رکورد بی‌نظیری ثبت کند.

شرکت بیمه تعاون در ششمین ماه از سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) به درآمد ۳۸۴ میلیاردتومانی دست پیدا کرد. میزان درآمدی که این شرکت بیمه در شهریورماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۱۴۳ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۷۷ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی بیمه تعاون در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۲ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

“وتعاون” بیشترین درآمدزایی که از فروش حق بیمه در شهریورماه داشت متعلق به رشته بیمه «زندگی – غیر اندوخته دار» بود که از این بخش توانست ۲۱۷ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد، این رشته بیمه در این دوره ۵۷ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد. دیگر رشته بیمه درآمدزای “وتعاون” در این دوره در بخش «ثالث – اجباری» با مبلغ ۹۲ میلیارد تومان اعلام شد که ۲۴ درصد از درآمد ماهانه را تشکیل می‌دهد.

نقطه مقابل حق بیمه صادره در گزارش فعالیت ماهانه، خسارت پرداختی شرکت بیمه‌ای است. شرکت بیمه تعاون در شهریورماه سال جاری حدود ۱۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که در مقایسه با ماه گذشته، میزان خسارت پرداختی ۳ میلیارد تومان رشد داشته است. “وتعاون” بیشترین خسارتی که در این دوره پرداخت کرده، مربوط به بخش «درمان» با مبلغی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۳۶ درصدی از خسارت پرداختی این شرکت را به خود اختصاص داده است.

در پایان گفتنی است که شرکت بیمه تعاون ایران در پایان شهریورماه توانست به تراز ماهانه و تجمیعی مثبت ۲۷۴ و ۷۴۳ میلیاردتومانی برسد.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط