حقوقی های پتروشیمی پارس چه گلی به سر این شرکت زدند که ۲۰ میلیارد ریال پاداش گرفتند؟

بررسی ها نشان می دهد که اعضای حقوقی هیئت مدیره پتروشیمی پارس از شرکتهای زیرمجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس علیرغم کاهش در ضریب های تعیین کننده صورتهای مالی در سال ۱۴۰۱ میزان پاداششان با ۶۶ درصد افزایش همراه بوده که جای تعجب دارد  به گزارش...

بررسی ها نشان می دهد که اعضای حقوقی هیئت مدیره پتروشیمی پارس از شرکتهای زیرمجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس علیرغم کاهش در ضریب های تعیین کننده صورتهای مالی در سال ۱۴۰۱ میزان پاداششان با ۶۶ درصد افزایش همراه بوده که جای تعجب دارد 

به گزارش اختصاصی رصد روز، حرف و حدیثها در خصوص شرکتهای پتروشیمی به خصوص پس از نرخ خوراک این شرکتها در سال جدید و تبعات یک تصمیم غیرکارشناسی موجب شد تا اخبار و حواشی این شرکتها بیشتر مورد توجه اصحاب رسانه و فعالان این حوزه قرار گیرد به خصوص وقتی از مواردی صحبت به میان می آید که هیچ ارتباطی با تصمیمات دولت و قیمت گذاری ها ندارد و تنها از دل سیاست گذاریها و یا اهمال شرکتها رد می شود.

پاداش به وقت کاهش برای اعضای حقوقی پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس از شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس است که ۵۳ درصد سهام آن در اختیاراین شرکت قرار دارد. شرکت پتروشیمی پارس که نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری غدیر را در لیست سهامداران خود دارد در حالی سال مالی قبل را به پایان رساند که علیرغم کاهش سود خالص و سود پایه هر سهم این شرکت و نیز افزایش قابل توجه هزینه ها در کنار کاهش تولید و فروش حقوقی های این شرکت کام ۲۰ میلیارد ریال پاداش را در مجموع عمومی این شرکت برای خود دیدند و این در حالیست که اگر نوسنات قیمتی در سال قبل بر بازار حاکم نبود حاشیه سود این شرکت بسیار کمتر از رقم درج شده در صورتهای مالی بود.

برای روشن این موضوع لازم است به این نکات توجه شود؛

نتایج عملکرد پتروشیمی پارس در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰

سود خالص ۱۴۰۱ (میلیون ریال) سود خالص ۱۴۰۰ (میلیون ریال) میزان کاهش (درصد)
۱۴۵.۲۳۷.۰۹۸ ۱۶۰.۴۵۸.۰۰۴ ۹
سود عملیاتی ۱۴۰۱(میلیون ریال) سود عملیاتی ۱۴۰۰(میلیون ریال) میزان کاهش (درصد)
۱۳۳.۲۴۷.۹۵۲ ۱۳۸.۲۵۹.۴۱۱ ۴
هزینه های ۱۴۰۱(میلیون ریال) هزینه های ۱۴۰۰ (میلیون ریال) میزان افزایش (درصد)
۵.۹۶۷.۷۴۸ ۹۶۱.۸۱۷ ۵۲۰
سود خالص هرسهم ۱۴۰۱ (ریال) سود خالص هرسهم ۱۴۰۰(ریال) میزان کاهش (درصد)
۳۰۵ ۳۳۷ ۴
سود سهام پرداختنی ۱۴۰۱ (میلیون ریال) سود سهام پرداختنی ۱۴۰۱(میلیون ریال) میزان کاهش (درصد)
۶۰۷.۵۷۳ ۱.۱۳۲.۶۱۱ ۴۶
میزان تولید ۱۴۰۱ (هزار تن) میزان تولید ۱۴۰۰ (هزار تن) میزان کاهش (درصد)
۳.۵۳۷ ۳.۹۳۱ ۱۱
میزان فروش ۱۴۰۱(تن) میزان فروش ۱۴۰۰ (تن) میزان کاهش (درصد)
۳.۲۱۰.۰۹۷ ۳.۲۸۵.۷۰۳ ۲.۳

در همین شرایط که اتفاقاً باید به نقد عملکرد شرکت و بعضاً سهامداران حقوقی آن نشست شاهد هستیم که میزان پاداش اعضای هیئت مدیره حقوقی آن نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش داشته و از ۱۲ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال در پایان سال قبل رسیده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط