خبر مهم بانک مرکزی برای صرافی ها

بانک مرکزی از افزایش سقف دریافت ارز صرافی‌ها از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو خبر داد. به گزارش رصد روز، بانک مرکزی با هدف تسهیل خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز  ...

بانک مرکزی از افزایش سقف دریافت ارز صرافی‌ها از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو خبر داد.

به گزارش رصد روز، بانک مرکزی با هدف تسهیل خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز  مورد نیاز از بانک، ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو رسید.

پیش از این نیز، به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط