خبر مهم برای کسانی که بیمه تامین اجتماعی هستند

طبق قانون برای دریافت بیمه بیکاری باید حداقل شش ماه سابقه کار در یک کارگاه وجود داشته باشد. به گزارش رصد روز،سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وج...

طبق قانون برای دریافت بیمه بیکاری باید حداقل شش ماه سابقه کار در یک کارگاه وجود داشته باشد.

به گزارش رصد روز،سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی  و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

البته اگر سربازی پس از دو ماه از دوران سربازی به محل کار خود بازگردد، اما کارفرما او را استخدام نکند، می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. باید توجه داشت که این شرایط برای سرباز باید اثبات شود. ملیحه السادات حسینیان، وکیل و کارشناس ارشد حقوق درباره بیمه بیکاری توضیح می‌دهد

بیمه شده می‌تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند «الف» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده کند.

پرداخت حق بیمه بیکاری، از چه زمانی قابل دریافت است؟

براساس قانون، اگر فرد بیمه شده به علت تغییرات به کارگیری نیرو در محل کار به تشخیص وزارتخانه مربوط و تأیید شورای عالی کار، شغل خود را از دست بدهد، «بیکار موقت» شناخته می‌شود و به استناد بند «ج» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

طبق قانون چه شرایطی برای دریافت بیمه بیکاری لازم است؟

از جمله شرایطی که شخص می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند این است که کارگر بدون میل و اراده شخصی بیکار شود. باید توجه داشته باشید که ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری فرد، به تشخیص کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده بستگی دارد. همچنین با مراجعه به واحد‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت ۳۰ روز برای بیمه بیکاری باید اقدام کند. داشتن حداقل شش ماه سابقه برای کارگران دائمی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی از دیگر شرایط دریافت حق بیمه است.

چنانچه به دلیل تعدیل نیرو از کار اخراج شده باشم تا چه زمان برای اعلام بیکاری فرصت دارم؟

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا ۳۰ روز از تاریخ بیکار شدنتان دست به کار شوید و موضوع را به واحد‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط اطلاع دهید و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد اعلام کنید. البته باید توجه داشته باشید در صورتی که کارگران فصلی قبل از یک سال کاری از کار اخراج شوند و از کار بیکار شدن آن‌ها غیر ارادی باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند بود.

آیا در مدت دریافت بیمه بیکاری، وقفه‌ای در سوابق بیمه‌ای فردی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری است ایجاد می‌شود؟

به استناد تبصره «٢» ماده «۶» قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

چنانچه بیش از یک ماه از بیکاری شخص گذشته باشد آیا می‌توان برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرد؟

اگر بیشتر از یک ماه از بیکاری گذشته باشد، باید با شرح دلایل قانع کننده و نامه کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی که کُد کارگاه کارفرما در آنجا قرار دارد، مراجعه کنید. اما در نظر داشته باشید که مبلغ بیمه بیکاری اشخاص واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می‌شود.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار