خشم وریا غفوری از مسمومیت ادامه‌دار دختران+ عکس

به گزارش رصد روز، وریا غفوری بازیکن سابق استقلال به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه واکنش داد. پیش‌تر وزیر بهداشت مسمومیت‌ها را ناشی از استرس و اضطراب دانش‌آموزان اعلام کرده بود. استوری وریا غفوری در رابطه با مسمومیت‌های س...

به گزارش رصد روز، وریا غفوری بازیکن سابق استقلال به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه واکنش داد. پیش‌تر وزیر بهداشت مسمومیت‌ها را ناشی از استرس و اضطراب دانش‌آموزان اعلام کرده بود.

استوری وریا غفوری در رابطه با مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس را ببینید.

خشم وریا غفوری از مسمومیت ادامه‌دار دختران

 

مطالب مرتبط