خلق سه دستاورد مهم برای بیمه دانا در سال جدید

بیمه دانا در سه ماهه سال جاری با ثبت بهترین تراز و بیشترین میزان صدور بیمه نامه در جایگاه نخست شرکتهای بیمه ای بخش خصوصی ایستاد و در اردیبهشت ماه براساس آمار بیمه مرکزی سهم 6.3 درصدی از بازار بیمه داشت.

به گزارش اختصاصی رصد روز، بیمه دانا سال ۱۴۰۲ را با خلق دستاوردی قابل توجه در صنعت بیمه به پایان رساند و بهترین نسخه شرکتهای بیمه ای بخش خصوصی بود. این شرکت بیمه ای در پایان اسفند سال گذشته موفق به صدور بیش از ۳۲۷ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال حق بیمه صادره شد تا از این جهت در جایگاه دوم صنعت بیمه کشور قرار گیرد. همچنین بیمه دانا در ۱۲ ماهه سال قبل با پرداخت ۱۹۲ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال خسارت و ثبت تراز ۱۳۵ هزار میلیارد ریالی با وجود اینکه ۵۳ درصد سبد حق بیمه های صادره خود را در رشته درمان می دید توانست دستاوردی قابل توجه را ثبت کند.

شروع طوفانی بیمه دانا در سال جدید

بیمه دانا در شروع سال جدید نیز توانست روند حرکتی خود را با قدرت ادامه دهد و در سه ماهه نخست سال جدید کارنامه ای قابل قبول را به نمایش بگذارد و این اتفاق در شرایطی افتاد که با وجود برخی اتفاقات در صنعت بیمه عملاً مدیریت خلق و چرخه تولید برای شرکتهای بیمه ای به خصوص شرکتهای بخش خصوصی سخت تر از قبل بود.

بیمه دانا در پایان سه ماهه سال جاری موفق شد تا بیش از ۱۴۹ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال ریال بیمه نامه صادر کند و از این جهت در جایگاه دوم صنعت بیمه ایستاده است. این شرکت بیمه ای همچنین با پرداخت ۶۳ هزار و ۱۲ میلیارد ریال خسارت در پایان خرداد تراز خود را به ۸۶ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال رساند تا بهترین تراز شرکتهای بیمه ای بخش خصوصی را رقم زند و در جایگاه نخست قرار گیرد.از دیگر دستاوردهای بیمه دانا را در پایان اردیبهشت ماه باید دید. بیمه دانا در پایان ۲ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ موفق به صدور ۳۹ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال بیمه نامه شد تا سهم ۶.۳ درصدی از بازار بیمه کشور را به نام خود داشته باشد.

هرچند که کارنامه بیمه دانا در دو سال گذشته کارنامه ای قابل دفاع از جهات مختلف است اما در شروع سال جدید کشور از نظر اقتصادی و نیز بروز برخی از پبشامدها مانند شهادت رئیس جمهور دچار چالشهایی شد که هر مسئله و فعالیتی را خواه ناخواه تحت الشعاع قرار داد و در چنین شرایطی خلق نتایج ارزشمند حائز اهمیت و بررسی است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : رصد روز

مطالب مرتبط