خواسته سهامداران از مسئولان و کارگزاری‌ها / «پول سهام عدالت را با ضرر واریز کنید»

در حالی که سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۹ میلیون تومان افت کرده و سهامداران می‌توانند درخواست فروش خود را لغو کنند اما برخی از آنها می‌گویند که به پول هر چقدر کم و باضرر سهامشان نیاز دارند و کارگزاری باید این سهام را بفروشد.

به گزارش رصد روز ، سهام عدالت از دهه سوم مرداد ماه تا پایان هفته دوم آبان ماه ۴۳ درصد افت کرده، به نحوی که برگه سهام ۵۳۲ هزار تومانی که تا میانه مرداد ماه به نرخ ۲۱ میلیون تومان نزدیک شده بود دچار افت شد و ۹ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد.

در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته‌ای که سپری شد، ارزش این برگه‌های سهام به رقم به ۱۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسید.

بسیاری از سهامداران درخواست فروش سهامشان را تا سقف ۶۰ درصد به کارگزاری‌ها داده‌اند، اما یا هیچ وجهی دریافت نکرده‌اند یا مبالغ بسیار اندکی برایشان واریز شده است.

با افت بازار سهام و بلوکی شدن فروش سهام عدالت از یک سو و افت ارزش آن از سوی دیگر فروش سهام عدالت به صرفه به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر نیز گزینه لغو درخواست فروش از چند روز قبل در بسیاری از کارگزاری‌های فراهم شده است.

اما برخی از سهامداران نمی‌خواهند درخواست خود را حذف کنند و به دنبال پول سهامشان حتی با ضرر هستند، آنها می‌گویند که به پول هر چقدر کم و باضرر سهامشان نیاز دارند و کارگزاری باید این سهام را بفروشد.

 

«پول سهام را بریزید حتی با ضرر»

«ما پول نیاز داریم این ۳ماه سهامو گذاشتیم واسه فروش حالا با این اوضاع لغو فروش به چه درد ما میخوره ما گرفتاریم بفروشید پول مارو بدید ضرر هم باشه ماراضیم»

«لطفا پول سهاممونو بانک ملی بریزه حتی با ضرر»

«تورو امام حسین بانکا پول سهاممونو بریزند حتی با ضرر دیگه خسته شدیم»

«منی که ۵ ماهه گذاشتم فروش و به شدت نیازمند پولمم لغو به چه دردم میخوره؟ با همین قیمت کف هم فروش بره فقط ۶۰ درصد من رو بدن»

«ما فقط پول فروش سهام عدالت را میخواهیم حتی با ضرر»

«بابا لغو فروش به چه درد ما میخوره ما فقط فقط پول پول نیاز داریم عیبی نداره با ضرر بفروشید ماراضی هستیم»

«بگین بریزن هرچقدر کم هم باشه اشکال نداره»

«من خودم معلول هستم به خدا پول سهام لازم دارم به قرآن بدهکار هستم خواهشاً پول سهام عدالت من واریز کنین»

سهام عدالت از دهه سوم مرداد ماه تا پایان هفته دوم آبان ماه ۴۳ درصد افت کرده، به نحوی که برگه سهام ۵۳۲ هزار تومانی که تا میانه مرداد ماه به نرخ ۲۱ میلیون تومان نزدیک شده بود دچار افت شد و ۹ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد.

در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته‌ای که سپری شد، ارزش این برگه‌های سهام به رقم به ۱۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسید.

بسیاری از سهامداران درخواست فروش سهامشان را تا سقف ۶۰ درصد به کارگزاری‌ها داده‌اند، اما یا هیچ وجهی دریافت نکرده‌اند یا مبالغ بسیار اندکی برایشان واریز شده است.

با افت بازار سهام و بلوکی شدن فروش سهام عدالت از یک سو و افت ارزش آن از سوی دیگر فروش سهام عدالت به صرفه به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر نیز گزینه لغو درخواست فروش از چند روز قبل در بسیاری از کارگزاری‌های فراهم شده است.

اما برخی از سهامداران نمی‌خواهند درخواست خود را حذف کنند و به دنبال پول سهامشان حتی با ضرر هستند، آنها می‌گویند که به پول هر چقدر کم و باضرر سهامشان نیاز دارند و کارگزاری باید این سهام را بفروشد.

 

«پول سهام را بریزید حتی با ضرر»

«ما پول نیاز داریم این ۳ماه سهامو گذاشتیم واسه فروش حالا با این اوضاع لغو فروش به چه درد ما میخوره ما گرفتاریم بفروشید پول مارو بدید ضرر هم باشه ماراضیم»

«لطفا پول سهاممونو بانک ملی بریزه حتی با ضرر»

«تورو امام حسین بانکا پول سهاممونو بریزند حتی با ضرر دیگه خسته شدیم»

«منی که ۵ ماهه گذاشتم فروش و به شدت نیازمند پولمم لغو به چه دردم میخوره؟ با همین قیمت کف هم فروش بره فقط ۶۰ درصد من رو بدن»

«ما فقط پول فروش سهام عدالت را میخواهیم حتی با ضرر»

«بابا لغو فروش به چه درد ما میخوره ما فقط فقط پول پول نیاز داریم عیبی نداره با ضرر بفروشید ماراضی هستیم»

«بگین بریزن هرچقدر کم هم باشه اشکال نداره»

«من خودم معلول هستم به خدا پول سهام لازم دارم به قرآن بدهکار هستم خواهشاً پول سهام عدالت من واریز کنین»

 

 

 

 

 

تجارت نیوز

مطالب مرتبط

آخرین اخبار