درآمد ارزی بانک ملت بیشتر از سود خالص بانک!!!! + سند

درآمد بانک ملت از محل مبادلات ارزی بیش از 121 هزار میلیارد ریال است. موضوع درآمد ارزی بانک ملت اینجاست که این موضوع 74 درصد از سود خالص بانک بیشتر است.

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع درآمد ارزی بانک ها چند وقتی است که محل بحث کارشناسان حوزه مالی است و نقدهای فراوانی به درآمدهای سرشار برخی بانکها از این راه وارد شده و برخی از کارشناسان معتقدند که این موضوع پاشنه آشیل بازار ارز ارز است و یکی از مهمترین ساختارهای معیوب در نظام ارزی کشور را متوجه همین مسئله می دانند. واقعیت اینجاست که تورم در جامعه با افزایش نرخ ارز ضریب همبستگی مثبت دارد و هم زمان با افزایش نرخ ارز تورم نیز افزایش پیدا می کند این موضوع منجر به افزایش دارایی های ثابت بانک می شود. چندین عامل باعث خواهد شد تا بانکها از درآمد ارزی استقبال کنند؛

 

با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ بهره تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی کمتر به دنبال گرفتن وام هستند بنابراین بخشی از درآمدهای بانکی که از راه تسهیلات به دست می آید در شرایط فعلی اقتصادی از دست خواهد رفت در این میان افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک همچنان از اهمیت زیادی برخوردار که نوسانات ارزی به فاکتور مهمی برای کسب درآمد قابل توجه از راه تسعیر و یا مبادلات ارزی است. موضوعی که هرچند که آسیب خود را در بازار ارز نشان می دهد اما در نهایت کفه ترازو را به نفع درآمدهای بانکی سنگین خواهد کرد.

 

بانک ملت از جمله بانکهایی که نگاهی به وضعیت درآمدهای غیرمشاع آن نکته مهمی را نشان می دهد زیرا درآمد بانک از محل مبادلات بانکی رقم بسیار چشمگیری است. درآمد بانک ملت از محل مبادلات ارزی بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد ریال است. موضوع درآمد ارزی بانک ملت اینجاست که این موضوع ۷۴ درصد از سود خالص بانک بیشتر است. درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری بانک که یکی  مهمترین منابع درآمدی می باشد ۱۵۱ هزار میلیارد ریال می باشد که تفاوت بسیاری کمی با درآمد ارزی بانک ملت دارد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می آید که اگر سود خالص درآمد تسهیلات اعطایی بانک را در نظر بگیریم معادل ۵۱ درصد از درآمد ارزی بانک ملت خواهد شد.

 

به عبارت دیگر وقتی با این حجم از درآمدهای ارزی در یک بانک روبرو هستیم که حتی از سودخالص بانک پیشی میگیرد و در بسیاری از پارامترها در صدر درآمدها قرار دارد باید از مدیران بانک پرسید که با توجه به چنین ظرفیتی در بانک چرا در سایر بخش ها شاهد کسب چنین درآمدی نیستیم؟ خالص سود سرمایه گذاری بانک تنها کمی بیشتر از ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال است و قطعا باید به این موضوع دقت نظر داشت.

 

 

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

مطالب مرتبط

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

رضوانی

پاسخ دادن

۲۹ آذر ۱۳۹۹


121 هزار میلیارد ریال درآمد ارزی؟ برای چی بانک مرکزی و سازمان بازرسی کجا بودم؟