در شرکتهای زیر مجموعه بانک سرمایه چه خبر است؟ / قراردادهایی که سر از دادگاه در می آورند

image_pdfimage_print

به گزارش اختصاصی رصد روز ، بانک سرمایه در حال حاضر زیان ده ترین بانک خصوصی کشور است که در آخرین صورتهای مالی خود بیش از ۳۲۸ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال زیان انباشته خلق کرده است. نگاهی به شرکتهای تابعه این بانک نیز ابهام جدی در خصوص نوع نظارت بر روند قراردادها و میزان سود و زیان آنها را ایجاد می کند که باید دید با شرایط فعلی بانک سرمایه علت این همه اهمال چیست و چرا باید این همه بی بی احتیاطی را در بانکی شاهد باشیم که در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد.

شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم با زیان انباشته ۲.۶۴۹ میلیارد ریال ،  تجارت الکترونیک سرمایه با زیان انباشته ۲۷ میلیارد ریال ،  توسعه ساختمان سرمایه با زیان انباشته ۶۶۸ میلیارد ریال ، صرافی سرمایه با زیان انباشته ۳۶۸ میلیارد ریال و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه با سود انباشته ۱.۴۶۰ میلیارد ریال از شرکتهای زیر مجموعه بانک سرمایه می باشند که در این میان افزایش زیان انباشته توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به ۱۳ برابر سرمایه آن وضعیت بغرنجی را رقم زده و شامل ماده ۱۴۱ قانون اصلاحیه تجارت می باشد.

اما بررسی این شرکتهای نشان می دهد که ریخت و پاشهای مالی که برخی از آنها جدید و برخی نیز مربوط به سنوات گذشته می باشد به شکل عجیبی رخ داده که در این مورد دستگاههای نظارتی و متولیان انضباط مالی در موضوع نظارتی قوی عمل نکردند که به بخشی از آنها طبق نظر حسابرس اشاره می شود؛

 

شرکت تجارت الکترونیک سرمایه ؛

 

علاوه بر اینکه مطابق یادداشتهای ۳-۲۴ این شرکت فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای می باشد. دارایی‌های احتمالی شامل تعهدات شرکت فن آوا کارت به موجب صورتجلسه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ مبنی بر استقرار ۱۱۰۰ دستگاه پایانه فروش نو و آکبند می باشد که شرکت مذکور از انجام این تعهد قصور ورزیده و شرکت در این رابطه مدعی مطالبه می باشد. لازم به ذکر است شرکت فن آوا کارت بدهی خود را بیش از ۷ میلیارد بیشتر اعلام کرده است.

 

توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم ؛

 

در سال ۱۳۹۵ شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به طرفیت شرکت امیر تجارت هرمس (با مسئولیت محدود) قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری برای احداث مجموعه تجاری مسکونی و پارکینگ در بخش ۵ اصفهان منعقد کرده است که به موجب آن، آورده شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم ۳.۰۰۰ میلیارد ریال معین شده و بر این اساس مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال (در ازای قدرالسهم ۷۰ درصد از کل عرصه و اعیان و پیش بینی تقسیم منافع حاصل از آن به مبلغ ۳،۸۱۰ میلیارد ریال) به شرکت مذکور پرداخت شده است. آورده شرکت امیر تجارت هرمس جمعا به مبلغ ۱.۲۸۵ میلیارد ریال شامل یک قطعه زمین به ارزش کارشناسی ۹۷۰ میلیارد ریال و هزینه صدور پروانه به ارزش ۳۱۵ میلیارد ریال تعیین شده است. توضیح اینکه در سال ۱۳۹۷، زمین مذکور به ارزش ۱.۲۰۰ میلیارد ریال به نام شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم انتقال یافته است. با توجه به مراتب مذکور و اقامه دعوی توسط شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم علیه شرکت امیر تجارت هرمس، قابلیت بازیافت الباقی مبلغ پرداختی به مبلغ ۱.۳۰۰ میلیارد ریال و همچنین سود مربوط به مشارکت فوق الذکر مشخص نیست.

۸۷ میلیارد ریال مطالبه از افشین منتظری نمینی به واسطه قرارداد در واردات و فروش خودرو در سنوات قبل می باشد، که به علت عدم انجام تعهدات قرارداد یاد شده دریافت این مطالبه با ابهام روبروست. گفتنی این قرارداد در مهرماه ۹۱ منعقد شده و از آن زمان تا کنون این وضعیت ادامه دارد.

 

مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال پرداختی به شرکت پدیده تجارت سیوان بابت قرارداد منعقده در شهریور سال ۹۵ در خصوص مشارکت جهت احداث مجتمع تجاری اداری شاهین واقع در کرج بوده که آورده شرکت مذکور ملک به متراژ ۱۱۰۰ مترمربع به ارزش کارشناسی ۸۶۲ میلیارد ریال بابت پروانه ساخت و آورده شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم مبلغ هزار میلیارد ریال تعیین گردید که از بابت مبلغ پرداختی فوق چک آقای علیرضا نیکویی به مبلغ ۲۷۶۷ میلیارد ریال به عنوان تضمین دریافت شده است در حال حاضر در شعبه سوم بازپرسی دادسرای پولی و بانکی برای مدیران شرکت پدیده تجارت سیمان و برخی از مدیران اسبق این شرکت و بانک کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع و در حال رسیدگی می باشد آخرین جلسه رسیدگی در تاریخ ۶ آذر ماه ۹۸ تشکیل گردیده ولی رای صادر نشده است لازم به ذکر است مبلغ ۴۴۶ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به آقای نیکویی با درخواست این شرکت و با دستور بازپرس شعبه اول در بانک سرمایه مسدود گردیده است. مسئله قابل توجه اینجاست که به گفته حسابرس از اعتبار چک تضمینی اطمینانی حاصل نشده است.

 

صرافی سرمایه؛

 

با توجه به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت موسسات اعتباری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و بند ه ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص اینکه صرافی موسسه اعتباری می‌باشد بابت ارائه خدمات صرافی مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان اخذ نشده است لیکن طبق بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی خدمات صرافی مشمول مالیات می باشد در این صورت بابت بدهی صرافی سرمایه به مبلغ ۱۲۸۷ میلیارد ریال به بانک سرمایه موقعیت ۱۵۸ میلیاردی به چشم می خورد.

 

سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

 

سود سهام دریافتنی از شرکت ماشین سازی اراک به مبلغ بیش از ۱۴۶ میلیارد و ششصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ می باشد با طرح دعوی در کانون کارگزاران بورس و بورس اوراق بهادار پیگیری و در اسفند ۹۶ گواهی عدم سازش به هیئت داوری احاله گردید و هم اکنون با مهلت داده شده در حال مذاکره و پیگیری می باشد.

سود سهام دریافتنی از شرکت ماشین سازی اراک به مبلغ بیش از ۱۴۶ میلیارد و ششصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ می باشد که با طرح دعوی در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به دلیل صدور گواهی عدم سازش به هیئت داوری احاله شده است و هیئت داوری در تاریخ بهمن ماه ۹۷ به نفع شرکت سایه گستر سرمایه صادر و در حال پیگیری و اجرا می باشد.

طلب از بانک سرمایه به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال مربوط به واریز پاداش به حساب اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه در سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ می باشد مربوط به واریز پاداش به حساب اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه در سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ می باشد.

مبلغ ۳۹۹ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال طلب از شرکت گسترش بازرگانی بین المللی جهان بین است که مانده فوق بابت پرداخت نقدی ۳۹۱ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای محمد علی مخملباف و مبلغ یک میلیارد ریال در وجه هیئت کارشناسان دادگستری است که جهت کارشناسی پروژه کوهرنگ و پرداخت هزینه های جاری و خرید دارایی ثابت به مبلغ، ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال می باشد با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد در حال حاضر برای داور مبلغ ۷۱۰ میلیاردی آن علیه شرکت فلات کوهرنگ اجرایی صادر شده است که اعتراض شرکت مذکور به رای داوری نیز با توجه به عدم تودیع هزینه دادرسی با قرار رد مواجه گردیده است توقیف تعداد ۲۹۰ دستگاه خودرو متعلق به شرکت فلات کوهرنگ استعلام از اداری ثبت جهت شناسایی اموال غیرمنقول شرکت فلات کوهرنگ عقد قرارداد با جناب آقای صوفی آبادی برای پیگیری تخلفات و جرائم علیه انجام یافته در مراجع قضایی و انتظامی در جریان می باشد و طبق پیگیری‌های به عمل آمده مدیران شرکت فلات اعلام نمودند حاضرند قسمتی از دارایی های خود را به شرکت منتقل کند

طلب از شرکت توسعه ساختمان سرمایه به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال می باشد که مربوط به قرارداد اجاره دو باغ در هتل باران ایزدشهر می باشد که مربوط به قرارداد اجاره ای دوبله اتاق در هتل باران ایزدشهر می باشد که مبلغ ۱۰ میلیارد ریال طی دو فقره در اواخر سال ۹۷ به عنوان قرض الحسنه پرداخت گردیده است که متعاقباً موجب طی دو فقره چک به سر رسید های خرداد ۹۸ و تیر ۹۸ به شرکت مسترد نموده است که در سررسید مذکور اسناد فاقد موجودی کافی جهت وصول بوده است و پیگیری های لازم جهت وصول مطالبات در حال انجام می باشد

 

طلب از خانم روز عبدالقاسم به مبلغ ۱۲۹ میلیارد و ۵۰ و سه میلیون ریال است که این مبلغ ناشی از فروش و واگذاری منافع تعداد ۶۲ میلیون و ۸۰۳ هزار سهم متعلق به شرکت که شامل ۴۳ میلیون و ۹۵۰ هزار سهم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۵ میلیون و پانصد و ۸۵ هزار و ۹۴۰ ۱۰۰ شرکت افست ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار سهم سرمایه‌گذاری غدیر و ۹۳۷ ۱۰۶۹ ارتباطات سیار طی وکالتنامه ای در تاریخ مهر ماه ۹۴ بخوانم رضا عبدالقاسم نماینده سازمان نظام پزشکی جهت فروش بابت قراردادهای فی مابین آقای عبدالله کریمی با سازمان نظام پزشکی بوده که اقدامات حقوقی به منظور وصول آن در جریان می‌باشد و پرونده به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت ارجاع شد

در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۹۵ دو فقره قرارداد مشارکت فیلم این شرکت سرمایه گذاری سایه گستر به عنوان سرمایه گذار و شرکت گروه صنعتی ماهان با مدیریت آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به عنوان شریک به منظور سرمایه‌گذاری تحویل پروژه ساختمانی ۶۷۲ واحدی شهید کشوری و سرمایه گذاری جهت تسویه مطالبات اشخاص ثالث از شرکت فولاد میبد و تامین مواد اولیه و اعمال تغییرات لازم در خط تولید کارخانه فولاد میبد جهت تبدیل محصول تولیدی کارخانه از شدن به فرومنگنز به ترتیب مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال ۱۸ ماهه تامین مالی مذکور مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال به مدت پنج سال از تاریخ تامین سرمایه منعقد گردیده است مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال از مبلغ قراردادهای مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی چک های تحویلی متوقف گردیده است اقدامات حقوقی به منظور وصول مبلغ پرداختی در جریان میباشد.

 

این حجم از حیف و میل منابع که برخی از آنها جدید می باشد در غیاب بازوی نظارتی رخ می دهد که باید از مدیران بانک سرمایه دقیقا در این بانک چه مسائلی در جریان است که شاهد چنین موضوعاتی هستیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا