دستمزد نجومی برای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه

دستمزد ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه ۲۵۰۰ یورو در هر ماه تعيين شده همچنین پذیرایی و تغذیه، اسکان ناظران و پشتیبانی و حمل و نقل ناظران شرعی نیز منظور می شود.

به گزارش رصد روز، پیمان فلسفی مدیرعامل مرکز حلال جهانی نامه ای را با موضوع« تعهدات مالی و خدماتی مربوط به خدمات مرکز حلال جهانی» به مدیران شرکت های وارد کننده مرغ از ترکیه اعلام کرد.

در این نامه حقوق ناظران شرعی ۲۵۰۰ یورو در هر ماه تعیین شده همچنین پذیرایی و تغذیه، اسکان ناظران و پشتیبانی و حمل و نقل ناظران شرعی نیز بر اساس آیین نامه دولت منظور می شود.

 

متن کامل نامه به این شرح است:

 

هزینه برای مرغ وارداتی,واردات مراغ

۱۵ فروردین ماه واردات ۵۰ هزار تن مرغ توسط مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک ابلاغ شد.

 

در این ابلاغیه آمده است:به ضمیمه تصویر نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ت ۸۵۹۷۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد.

تصمیم به واردات مرغ پس از افزایش نرخ اخیر انجام می شود که علیرغم فروکش التهاب بازار این واردات برای تامین ذخایر استراتژیک انجام می شود.

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

 

مطالب مرتبط