دستورات محیرالعقول مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

به گزارشات اختصاصی رصد روز ، در چند وقت گذشته دستوراتی از سمت میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داده شده که بررسی آن ابهامات را خصوصاً به لحاظ درجه کیفی و منطق حاکم بر آنها بیشتر و بیشتر می کند. از تعدیل اجباری نیروها در شرکتهای...

به گزارشات اختصاصی رصد روز ، در چند وقت گذشته دستوراتی از سمت میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داده شده که بررسی آن ابهامات را خصوصاً به لحاظ درجه کیفی و منطق حاکم بر آنها بیشتر و بیشتر می کند. از تعدیل اجباری نیروها در شرکتهای زیرمجموعه گرفته (اینجا بخوانید)  تا دستور برای جذب هرگونه استخدام ولو ساعتی با هماهنگی وی. به این ترتیب باید انتظار داشت سریال دستورات محیرالعقول مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه دار باشد.

در تاریخ ۲۹ آذر رضا معینی مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نامه ای به شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۰/۱۲۶۹ به سوری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری با قید حائز اهمیت/فوری با موضوع جذب نیرو تأکید میکند با توجه به دستور مدیرعامل مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از قراردادی،ساعتی،مأمور و… در شرکتها و مؤسسات تابعه تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفاً پس از اخذ تأئید نهایی ایشان انجام پذیرد.

استخدام نیروی ساعتی به دستور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

در این که تصمیمات مدیریتی حق بلاشک میرهاشم موسوی به عنوان سکاندار یکی از بزرگترین کارترهای اقتصادی کشور است تردیدی نیست اما مسئله اینجاست که شأن چنین دستوراتی را کجا باید جستجو کرد؟  واقعا باید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره جذب نیروی ساعتی خود را درگیر کند؟ همین حالا تأمین اجتماعی درگیر مسائل و پرونده های مهمی است که هرکدام از آنها نیازمند نظارت دقیق و رایزنی مدبرانه است اما وقتی میرهاشم موسوی بدون در نظر گرفتن اهمیت نقش سازمان متبوعش انتظار دارد تا حتی جذب نیروی ساعتی با هماهنگی وی انجام پذیرد باید به سرعت و اهداف در نظر گرفته شده در این سازمان با چنین دستوراتی مشکوک بود.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار