دستگاه‌های نظارتی به عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نمایشگاه‌ها ورود می‌کنند؟

به گزارش رصد روز، بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در رویداد اقتصادی ایروان ارمنستان در حالی معرفی شد که به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی ذیربط خواستار توضیح عبدالملکی شده‌اند! نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمن...

به گزارش رصد روز، بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در رویداد اقتصادی ایروان ارمنستان در حالی معرفی شد که به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی ذیربط خواستار توضیح عبدالملکی شده‌اند!

نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد ایران در حالی در ارمنستان، با حضور وزیر اقتصاد کشور میزبان و مقامات پارلمانی و دولتی ارمنستان و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در محل نمایشگاهی ایروان اکسپو افتتاح شد که برگزاری این نمایشگاه ها زنجیره وارد شده است.

شنیده‌های ما حاکی از این است که در پی برگزاری این نمایشگاه‌ها و اعزام افراد مرتبط و غیر مرتبط به این نمایشگاه‌ها که از قضا مجوز سفر نداشتند نهاد‌های نظارتی ذیربط خواستار توضیح عبدالملکی شده‌اند.

منبع: رویداد۲۴

مطالب مرتبط