دستگیری یک مدیر ارشد خودرویی / روزشمار تحول در جاده مخصوص

به گزارش اختصاصی رصد روز، یک منبع موثق از دستگیری یکی از مدیران ارشد خودرویی خبر داد. این مدیر ارشد خودرویی که در دبی فعالیت می کرد ساعاتی قبل توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شد تا در خصوص مواردی پاسخگو باشد. دستگیری مدیر ارشد خودرویی ...

به گزارش اختصاصی رصد روز، یک منبع موثق از دستگیری یکی از مدیران ارشد خودرویی خبر داد. این مدیر ارشد خودرویی که در دبی فعالیت می کرد ساعاتی قبل توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شد تا در خصوص مواردی پاسخگو باشد.

دستگیری مدیر ارشد خودرویی زنگ تغییر در جاده مخصوص

 

هرچند که این احضار و بازداشت ها به معنای تأئید اتهامات وارده نیست اما در چندماه اخیر موج بازداشت برخی افراد در یکی از خودروسازیهای بزرگ کشوراین سؤال را به ذهن متبادر می کند که چه سیاستی در این گروه خودرویی پیاده سازی می شود که قرعه تمام احضارها و بازداشت های خودرویی در چندوقت اخیر به نام مدیران آن درمی آید.

دستگیری م.م یکی دیگر از این اتفاقات است که با این حساب باید در خصوص مدیریت این گروه خودرویی پیش از آنکه در شرایط فعلی اتفاق جبران ناپذیری رخ دهد چاره اندیشی کرد و زمزمه ها حاکی از تحول بزرگ در این گروه خودروسازی است. هرچند که برخی از تغییرات مدیریتی با قطعیت صحبت می کنند اما در مقابل گروهی با اتکاء به برخی مستندات عقیده دارند که این مدیر خودرویی باید در خصوص مسائلی در محاکم قضایی پاسخگو باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار