ذوب آهن اصفهان کاهش در تولید و فروش

انتشار گزارش ماهانه ذوب آهن اصفهان نشان میدهد که آنها در تیرماه نسبت به خرداد ماه با کاهش تولید و فروش روبرو هستند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، گزارش فعالیت یکماهه ذوب آهن اصفهان نشان از کاهش تولید در تیرماه دارد. آنچه که از گزارشات ماهانه ذوب آهن قابل دریافت است آنها در تیر ماه اگرچه موفق شدند ۶۰ هزار و ۴۰۱ تن تولید داشته باشند اما نسبت به مدت مشابه ماه قبل با کاهش تولید روبرو شدند. این گروه تولید در خرداد ماه ۶۳ هزار و ۶۷۹ تن تولید داشت که این مسئله در تیرماه تکرار نشد و در نتیجه در بخش تولید ذوبی ها نتواستند موفقیت خرداد ماه را داشته باشند.

ذوب آهن اصفهان در فروش داخلی و صادراتی نیز در تیرماه به خوبی خرداد ماه نبود. این واحد تولیدی در تیرماه ۷۵ هزار و ۵۵۳ تن فروش داخلی داشت که مبلغ فروش آن ۱۲ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال بود. این موضوع در خرداد برای آنها فروش ۹۱ هزار و ۷۶۰ تنی به مبلغ ۱۴ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال را نشان میدهد.

در بخش صادرات نیز ذوب آهن ۸۱ هزار و ۱۳۹ تن فروش داشت که مبلغ فروش آن ۱۳ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال در تیرماه بود. این در حالیست که در خرداد ماه آنها ۹۵ هزار و ۴۵۹ تن فروش داشتند که مبلغ فروش ۱۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط