ذوب آهن اصفهان کمترین میزان تولید سه ماهه اخیر را ثبت کرد

این شرکت تولیدی در اسفند ماه سال گذشته موفق شده بود 105 هزار و 554 تن تولید را رقم بزند. این مقدار در فروردین ماه با افزایشی قابل قبول به 109 هزار و 903 تن رسید اما در اردیبهشت ماه موتور افزایش تولید ذوب آهن پویایی دو ماهه را نداشت

به گزارش اختصاصی رصد روز ، شرکت ذوب آهن اصفهان که در اردیبهشت ماه در بخش تولید آنطور که باید ظاهر نشد و به این ترتیب ضعیفترین نتیجه در بخش تولید را در سه ماهه گذشته رقم زد.

 

این شرکت تولیدی در اسفند ماه سال گذشته موفق شده بود ۱۰۵ هزار و ۵۵۴ تن تولید را رقم بزند. این مقدار در فروردین ماه با افزایشی قابل قبول به ۱۰۹ هزار و ۹۰۳ تن رسید اما در اردیبهشت ماه موتور افزایش تولید ذوب آهن پویایی دو ماهه را نداشت تا در نهایت ۹۸ هزار و ۹۴۸ تن نتیجه تلاش ذوب آهنی ها در حوزه تولید باشد.

 

بررسی ها نشان می دهد که ارزش بازار ذوب آهن اصفهان از اسفند ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار