رئیسی بزرگواری و نجابت کرد که میراث دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید!

به گزارش رصد روز، روزنامه کیهان نوشت: اشتباه آقای رئیسی این بود که به‌واسطه بزرگواری و نجابت آمارها درباره میراث‌های دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید روزنامه کیهان مدعی شده سیدابراهیم رئیسی بزرگواری و نجابت کرده که میراث دولت روحانی ر...

به گزارش رصد روز، روزنامه کیهان نوشت: اشتباه آقای رئیسی این بود که به‌واسطه بزرگواری و نجابت آمارها درباره میراث‌های دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید

روزنامه کیهان مدعی شده سیدابراهیم رئیسی بزرگواری و نجابت کرده که میراث دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشیده است.

اشتباه آقای رئیسی این بود که به‌واسطه بزرگواری و نجابت آمارها درباره میراث‌های دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید؛ همان‌گونه که «جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، و مجموعاً تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل»، به‌عنوان بخشی از کارنامه درخشان دولت رئیسی، کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده است.

کیهان اضافه کرده است: دولت رئیسی غیر از میراث‌های منفی اقتصادی روحانی، با خیانت وطن‌فروشان غربگرا در ایجاد آشوب نیابتی و ضربات آن خیانت به پیشرفت اقتصادی کشور مواجه شد اما با این وجود توانست رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد را رقم بزند.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار