رئیس مجلس: بساط حقوق‌های چند ماه یکبار برچیده می‌شود

رئیس‌ مجلس گفت: با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

به گزارش رصد روز، محمدباقر قالیباف گفت: با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

 قالیباف رئیس‌مجلس در توئیتی درباره نحوه پرداخت و حقوق ها و دستمزدها در سال ۱۴۰۱، نوشت: با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق‌های چند ماه یکبار که فشارهای غیرقابل تحمل معیشتی بر گروه هایی از  مردم وارد می‌کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار