رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت دو برابر بلندمدت شد

سپرده‌های جاری در شهریور امسال رشد ۹۰ درصدی و سپرده‌های پس‌انداز رشد ۲۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت؛ همچنین رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از دو برابر رشد سپرده‌های بلندمدت رسید.

به گزارش رصد روز ، از پژوهشکده پولی و مالی، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، ارقام عمده پولی و اعتباری شهریور ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش در بخش سپرده‌های دیداری شاهد رشد بیش از ۹۰ درصدی میزان سپرده ها در شهریور ۹۹ نسبت به شهریور ۹۸ هستیم. سپرده های جاری شهریور ۹۹ با رقم ۴۸۳۸.۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که این میزان در شهریور ۹۸ حدود ۲۴۷۷.۹ هزار میلیارد ریال بود که با تغییر ۹۵.۲ درصدی مواجه شد

خالص چک‌ها در شهریور امسال نیز ۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال قبل ۴۴.۲ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از افزایش ۲۵۱.۶ درصدی است. علاوه بر این،‌ در بخش سایر نیز با رشد بیش از ۳۲ درصدی روبرو هستیم که میزان آن در شهریور امسال به ۴۱۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

پس‌اندازهای بانکی

در بخش سپرده های غیردیداری، پس‌اندازها رشد کمتری نسبت به بخش سپرده های جاری داشته است. در این بخش،‌ حجم سپرده ها در شهریور ۹۹ حدود ۲۲۹۵۱.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به شهریور ۹۸ رشد ۲۸ درصدی داشت. همچنین حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در شهریور ۹۹، ۱۷۰۵.۳ هزار مییارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی را تجربه کرد.

براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان سپرده ها در صندوق پس انداز مسکن نیز رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرد به نحوی که حجم این بخش در شهریور ۹۹، ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال و در شهریور ۹۸،‌ ۷۳.۰ هزار میلیارد ریال بود.

از سوی دیگر حجم سرمایه گذاری مدت دار در شهریور ۹۹، ۲۰۷۲۳.۶ هزار میلیارد ریال بود که به نسبت ۱۶۴۴۵.۰ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ با ۲۶ درصد رشد همراه بود.

در میان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نیز رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از دو برابر رشد سپرده‌های بلندمدت رسید. این سپرده‌ها در یک سال منتهی به شهریور ۹۹، ۳۹.۲ درصد افزایش داشت که در مقابل رشد سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد بود. براساس این آمارها، حجم سرمایه گذاری مدت‌دار کوتاه مدت شهریور ۹۹ نیز ۸۶۴۱.۳ هزار میلیارد ریال و شهریور ۹۸، ۶۲۰۶.۰ هزار میلیارد ریال بود.

در شهریور ۹۹ حجم سرمایه گذاری مدت‌دار بلند مدت ۱۲۰۸۲.۳ هزار میلیارد ریال بود که به نسبت شهریور ۹۸ با میزان ۱۰۲۳۹.۰ هزار میلیارد ریال،‌ رشد ۱۸ درصدی داشت.

پول در دست مردم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد ۲۰ درصدی داشته به نحوی که از ۴۹۸.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ به ۵۹۹.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۹ رسید.

حجم پول در شهریور ۹۹ به رقم ۶۰۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰.۲ درصد را ثبت کرده است. این میزان در شهریور ۹۸ با رقم ۳۳۳۳.۵ هزار میلیارد ریالی به ثبت رسید.

جزء دوم نقدینگی شبه‌پول است که در واقع آمار پول‌ها در حساب بانکی را نشان می‌دهد که پیش تر نیز به آن اشاره شد. براساس آمار شهریور ماه بانک مرکزی،‌ شبه‌پول به رقم ۲۲۹۵.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی را به ثبت رساند. این میزان در شهریور ۹۸ ، ۱۷۹۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بود.

 

 

 

 

 

 

 

ایلنا

مطالب مرتبط

آخرین اخبار