مرور اجمالی بر جدیدترین گزارشات مالی نشان می دهد؛

رشد همه شاخص های مالی تعیین کننده در فولاد مبارکه اصفهان در غیاب سیاستهای حمایت گر

بررسی جدیدترین گزارشات مالی فولاد مبارکه اصفهان منتهی به پایان اسفند 1402 حکایت از کسب نتایج قابل توجه و افزایش همه شاخصه های تعیین کننده دارد در حالیکه سیاستهای اشتباه در حوزه صنایع فولادی همچنان به حیات خود ادامه می دهند.

به گزارش اختصاصی رصد روز، جدیدترین گزارشات مالی فولاد مبارکه اصفهان منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ از رشد همه شاخصه های مالی تعیین کننده حکایت دارد. این دستاورد در شرایطی حاصل می شود که سال ۱۴۰۲ از جهات مختلفی ظرفیت های شرکت های فولادسازی را با توجه به محدودیت های انرژی در نیمی از سال به چالش کشیده بود و از طرف دیگر نوسانات ارزی شدید و سیاستهای انقباضی در حوزه صادرات نفش تولید در محصولات فولادی را به شماره انداخته بود.

فولاد مبارکه اصفهان که در سالهای گذشته همواره جزو شرکتهای برتر کشوز در حوزه تولید و سودآوری بوده سال ۱۴۰۲را نیز با استمرار در این حوزه ها به پایان رساند و یکبار دیگر توانمندیهای خود در ارزیابی بازار، انطباق پذیری و برآورد نیاز داخلی به رخ کشید که نتایج آن در جدیدترین گزارشات مالی قابل مشاهده است.

نتایج قابل توجه فولاد مبارکه در آخرین گزارشات مالی

صورتهای مالی فولاد مبارکه در پایان اسفند ۱۴۰۲ حکایت از رشد ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۴۶ درصدی سود عملیاتی دارد. بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی این واحد تولیدی در پایان سال قبل به ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال رسیده که این میزان برای مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۱ میلیون  و ۶۰۷ هزار و ۳۸ میلیارد ریال بود.

سود عملیاتی فولاد با افزایش ۴۶ درصدی در سال گذشته ۷۸۸ هزار میلیارد ریال دیده می شود که این مقدار نیز در مقایسه بامدت مشابه رشد ۴۶ درصدی را روایت می کند.

سود خالص فولادیها در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۷۹۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال تکیه زد تا در این شاخص تعیین کننده نیز رشد ۱۷درصدی توسط فولاد مبارکه محقق شود.

دارایی های ثابت فولاد مبارکه با رسیدن به ۴۴۹ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال ۶۹ درصد رشد داشت. حرکت در مسیر توسعه که بدون ریل مشخص و مطالعه دقیق وضعیت بازار و سرمایه گذاری بلند مدت ممکن نیست در فولاد مبارکه اصفهان با رصد متمرکز مانند سنوات گذشته دنبال شد که نتیجه آن رشد ۴۵ درصدی سرمایه گذاریهای بلند مدت به ارزش ریالی ۵۲۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال بود.

افزایش ۱۹ درصدی موجودی مواد و کالا که مهمترین نیاز واحدهای تولیدیست در سال ۱۴۰۲ در شرایطی برای فولاد مبارکه اصفهان محقق شد که از تأمین مواد اولیه در بسیاری از مقاطع سال گذشته برای واحدهای تولیدی سخت و دشوار بود.

فولاد مبارکه در پایان سال گذشته موجودی نقد خود را به میزان ۴۵درصد افزایش داد و  به ۱۵۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال رساند. افزایش موجودی نقد شرکتهای بورسی با توجه به برخی تغییرات ناگهانی و نیاز فوری به تأمین منابع مالی مازاد از اهمیت ویژه ای برخوردارست که همواره در سالهای گذشته در فولاد مبارکه شاهد افزایش این ردیف بودیم.

افزایش ۲۵ درصدی دارایی ها، رشد ۱۰ درصدی سود انباشته و بهبود ۲۵ درصدی حقوق مالکانه از دیگر نتایج قابل توجه فولاد در گزارشات مالی ۱۴۰۲ بود که در سخت ترین شرایط حاکم بر شرکتهای فولادسازی حاصل شد.

سخن پایانی؛

تصمیم گیران و تصمیم سازان با مرور برخی نتایج شرکتهای فولادی در شرایطی که امکان بهره وری در این شرکتها به واسطه متغیرهای بیرونی خارج از کنترل مدیران شرکت با چالش روبروست قطعاً باید مجالی برای تجدیدنظر در سیاستهای مسئله ساز را برای خود فراهم کنند چرا که اگر زمینه ای غیر از وضعیت موجود تعریف و عملیاتی شود شاهد تحولی بزرگ در بخش بزرگی از صنعت خواهیم بود که در سالهای اخیر پرچمدار تولید کشور در عرصه های بین المللی بودند.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : رصد روز

مطالب مرتبط