رقابت عجیب برخی از مدیران نفت برسر ریاست ستاد نفت قالیباف

خبر می‌رسد درحالی امروز قرار است رسما رییس ستاد نفت قالیباف معرفی شود که دیروز چندی از مدیران فعلی نفت باوعده‌های رنگارنگ به دفتر نیکزاد مراجعه کرده‌اند و خواستار تکیه زدن برصندلی این سمت شده‌ا

به گزارش رصد روز، رقابت عجیب برخی از مدیران نفت برسر ریاست ستاد نفت قالیباف/دردفتر نیکزاد چه می‌گذرد؟
خبرمی‌رسد درحالی امروز قرار است رسما رییس ستاد نفت قالیباف معرفی شود که دیروز چندی از مدیران فعلی نفت باوعده‌های رنگارنگ به دفتر نیکزاد مراجعه کرده‌اند و خواستار تکیه زدن برصندلی این سمت شده‌ا

نفتی ها /خبرمی‌رسد درحالی امروز قرار است رسما رییس ستاد نفت قالیباف معرفی شود که دیروز چندی از مدیران فعلی نفت باوعده‌های رنگارنگ به دفتر نیکزاد مراجعه کرده‌اند و خواستار تکیه زدن برصندلی این سمت شده‌اند!گویا یکی از کلیدی‌ترین افراد نفت تاکید کرده بدلیل ارتباط مدیریتی با پیمانکاران نفت درصورت تکیه براین سمت،این افراد را برای کمک به بخش تبلیغاتی ستاد قالیباف ترغیب خواهد کرد!مدیری دیگر که هم اکنون در یک کشور عربی است نماینده فرستاده تا این پست را تصرف کند! بهرحال گویا جنگ برسر تصاحب سمت ریاست ستاد نفت قالیباف بسیاربالاگرفته و باید دید چه شخصی برنده این بازی قدرت خواهدبود!

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط