روند نزولی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی در سال گذشته از نزدیک 8 درصد در بهار به زیر 3 درصد در زمستان رسیده، این امر نشان از روند نزولی رشد اقتصادی دارد.

به گزارش رصد روز، رشد اقتصادی در سال گذشته ۵.۷ درصد براورد شده این در حالیست که رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است. این امر نشان می دهد رشد اقتصادی محقق شده در سال گذشته بسیار متأثر از نفت بوده است. رشد اقتصادی کل و رشد بدون نفت در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵.۱ و ۴.۸ درصد بوده که گویای اختلاف ناچیز رشد با نفت و بدون نفت است. با توجه به اختلاف بالای رشد اقتصادی کل با رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته میتوان گفت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت در سال ۱۴۰۲ بسیار شدید تر شده است.

همچنین با وجود اینکه وعده مسئولان دولتی بر رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعت بوده و از استقلال اقتصاد کشور از نفت تاکید می‌کردند اما آمارها حاکی از آنست که نرخ رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در سال گذشته منفی بوده است. به طور کلی میتوان گفت که هرچه به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک تر می‌شویم، رشسد اقتصادی کند تر می‌شود، این در حالیست که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ در فصول مختلف تقریبا ثبات داشته است.

نفت بازیگر اصلی رشد اقتصادی
براساس گزارش مرکز آمار، اقتصاد ایران در فصل بهار سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۶.۲ درصد را به ثبت رساند. رشد اقتصادی در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۷.۹درصد بوده است. به عبارت دیگر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۱.۷ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ بوده است.

با وجود اینکه رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه ۱۴۰۱ افزایش یافته اما شاهد ان هستیم که رشد اقتصادی بدون نفت در همین بازه زمانی پایین‌تر آمده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ، ۴.۸ درصد بوده است. این نرخ در بازه زمانی مشابه در سال گذشته به ۷.۵درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره زمانی یعنی ۶ماهه اول ۱۴۰۱ و نیمه اول سال قبل تقریبا بدون تغییر مانده است. به طوری که نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۴۰۱، ۵درصد و سال گذشته ۵.۱ درصد بوده است.

نفت زمستان را گرم کرد
رشد اقتصادی کلی در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده است که با افزایش ۱.۹ واحد درصدی در مدت مشابه سال گذشته به ۶.۷ درصد رسید. این در حالیست که رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۴۰۱ از ۱۴۰۲ بالاتر بوده است. بر این اساس در ۹ ماهه نیز هم نفت نجات بخش اقتصاد ایران بوده است.

آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سالانه در سال ۱۴۰۱، ۵.۱ درصد بوده که با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. رشد اقتصادی بدون نفت از ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱.۴ واحد درصدی به ۳.۴ درصد در سال گذشته رسیده است.

بنابراین راز افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به رشد بخش نفت مربوط می‌شود. رشد تولید نفت در سال ۱۴۰۱ ، ۶.۶ درصد بوده است که در سال گذشته به ۲۰.۳ درصد رسید.

زمستان ۱۴۰۲، سرعتگیر رشد اقتصادی
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که چرا میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برابر۵.۷ درصد بوده در حالی که نرخ رشد دوره های سه ماهه، ۶ماهه و ۹ماهه سال گذشته بالاتر از نرخ میانگین محاسبه شده است. دلیل این امر نرخ رشد زمستان سال ۱۴۰۲ است. نرخ رشد فصل انتهایی سال گذشته برابر ۲.۹ درصد بوده است که کمترین نرخ رشد فصلی در دو سال اخیر محسوب می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط