رویکردهای تحولی بنیاد علوی تبیین شد

هم اندیشی کارکنان بنیاد علوی با عنوان تبیین رویکردهای تحولی در دوره جدید با حضور رییس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

به گزارش رصد روز به نقل از مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ محمود عسگری آزاد سرپرست بنیاد علوی، در نشست تبیین رویکردهای تحولی بنیاد علوی که با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از معاونان و مدیران بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی گفت: تفکیک سطح برنامه ریزی و نظارت با اجرا، پرهیز از هر نوع تصدی گری، استفاده از تمام ظرفیت ها و توان گروه های جهادی، تشکل ها، خیریه ها، بخش های دولتی و مردمی، کاهش حجم ساختار و کاهش سمت های مدیریتی از جمله رویکردهای ابن موسسه در دوره جدید است.

وی با اشاره به اهداف میان مدت و بلند مدت بنیاد علوی در ساختار جدید گفت: تمام این اقدامات با در نظر گرفتن توانمندسازی محرومین به عنوان ماموریت اصلی بنیاد علوی و پرهیز از تبدیل بنیاد به یک خیریه ی ارایه دهنده کمک های موردی و ناپایدارصورت می گیرد.

رویکردهای تحولی آینده
عسگری آزاد، گذر از رویکرد فعلی به رویکرد تحولی، آینده را در گرو اجرای ماموریت های محوری و راهبردی بنیاد علوی اعلام کرد و افزود: رساندن سهم ۲ درصدی به ۵۷ درصد از جمله این اهداف است.

سرپرست بنیاد علوی ادامه داد: در حال حاضر سهم اشتغال از تسهیلات بانکی، ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که باید به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

عسگری آزاد در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش سهم منابع برای طرح های عمرانی (برای حدود ۶ هزار پروژه) تصریح کرد: این میزان باید به ۱۶.۹ درصد کاهش یابد.

به گفته رئیس هیات مدیره بنیاد علوی، سهم کنونی منابع برای آموزش چهار دهم درصد است که این رقم در رویکرد تحولی باید به ۶ درصد برسد.
عضو هیئت امناء بنیاد مستضعفان همچنین اظهار داشت: در حال حاضر سهم منابع برای حوزه سلامت ۲ درصد است که رساندن آن به ۸ درصد در اهداف برنامه های پیش بینی شده است.

راهبردهای مدیریتی
وی همچنین در خصوص راهبردهای مدیریتی به محورهایی چون تدوین مدل های علمی و تجربی کارآمد در حوزه های ماموریتی، ایجاد نظام های اجرایی و نظارتی بر بستر فناوری های نوین و افزایش بهره وری با استقرار نظام مدیریت کارفرمایی مبتنی بر ستانده ها و ارزیابی نتایج اشاره کرد .

عسگری آزاد ادامه داد: گسترش پوشش جغرافیایی فعالیت ها در سطح کشور، عدم حضور مستمر در مناطق هدف و جلب مشارکت و حمایت تمامی ذی نفعان از جمله مردم، معتمدین محلّی، روحانیون و دستگاه های اجرایی از دیگر راهبردهای مدیریتی است که در رویکرد تحولی دنبال می شود .

دو راهبرد تامین مالی

رئیس هیات مدیره بنیاد علوی، افزایش بهره وری منابع مالی بنیاد از طریق اهرم سازی و بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی و استفاده از منابع تسهیلات تکلیفی بانکی، خیرین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سایر نهادها را دو راهبرد تامین مالی برشمرد.

راهبردهای فنی – تخصصی درحوزه عدالت آموزشی دیگر موضوعی بود که عسگری آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به آن پرداخت و گفت: استعدادیابی(کشف) و حمایت از دانش آموزان مستعد و نخبه، ارتقای توانمندهای معلمین و آگاهی خانواده ها و فراهم سازی امکانات آموزشی فراگیر به صورت مجازی برای تمام دانش آموزان مناطق محروم و روستایی با استفاده از فناورهای نوین در تحقق عدالت آموزشی نقش مهمی را ایفا می کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط