سلفی عجیبی که نیم قرن پیش در فضا ثبت شد

به گزارش رصد روز، عکسی از «باز آلدرین» ایستاده روی ماه که توسط «نیل آرمسترانگ» گرفته شده بود، برای ایجاد این سلفی تاریخی به‌صورت دیجیتالی معکوس شد. عکس اصلی آرمسترانگ در ژوئیه ۱۹۶۹ پس از فرود آپولو ۱۱ روی ماه گرفته شد. این عکس ویرانی باشک...

به گزارش رصد روز، عکسی از «باز آلدرین» ایستاده روی ماه که توسط «نیل آرمسترانگ» گرفته شده بود، برای ایجاد این سلفی تاریخی به‌صورت دیجیتالی معکوس شد.

عکس اصلی آرمسترانگ در ژوئیه ۱۹۶۹ پس از فرود آپولو ۱۱ روی ماه گرفته شد. این عکس ویرانی باشکوه دنیایی بیگانه را به‌همراه عکس خود آرمسترانگ که در انحنای کلاه آلدرین منعکس شد، به تصویر کشید.

در این تصویر، اعوجاج کروی عکس انعکاس‌یافته از کلاه آلدرین، معکوس شده است. تصویر معکوس، آرمسترانگ را از دید آلدرین نشان می‌دهد. عکس اصلی را آرمسترانگ از آلدرین گرفته، اما این تصویر نشان‌دهنده یک سلفی در ۵۴ سال پیش روی ماه است.

 

selfi 64bce8c1e00a6

 

مطالب مرتبط