سنگین‌ ترین صف‌ های خرید و فروش بورس امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۰

خالص سفارشات فروش سهام به رقم ۶۰ میلیارد تومان رسید، برتری سمت عرضه در صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از سایرین بود و همچنین حق تقدم پارس دارو، ۴۲میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

به گزارش رصد روز، خالص سفارشات فروش سهام به رقم ۶۰ میلیارد تومان رسید، برتری سمت عرضه در صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از سایرین بود و همچنین حق تقدم پارس دارو، ۴۲میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

 در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۳۴۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۴۰۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۶۰میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «دپارسح»، «وشمال» و «لپارس» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای حق تقدم پارس دارو، ۴۲میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «خودرو»، «تپکو» و «خساپا» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۱۹۵میلیارد تومان (۵۸درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۲۱۰میلیارد تومان (۵۳ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۰نماد و حجم صف‌های فروش در هشت نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ (فجوش) به ۷.۵درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

 

سنگین ترین صفوف خرید و فروش بورس امروز

 

نقشه خرید و فروش سهام

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار