سهامداران مؤسسه اعتباری توسعه در بلاتکلیفی ادامه دار

موضوع از اینجا شروع شد که اعضای هیئت مدیره قبلی مؤسسه اعتباری توسعه همگی رد صلاحیت شدند و بعد از آن با توجه به نبود فردی که گزارشات مالی را امضاء و تأئید کند 5 سالی می شود که از ارائه صورتهای مالی این مؤسسه خبری نیست و در نهایت از ابتدای ...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، ۵ سال آماده نشدن صورتهای مالی و رد صلاحیت همه اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری توسعه نتیجه هر رفتاری در بخش اقتصادی بوده حالا ضرر و زیان اینکار مستقبماً متوجه سهامداران است. سهامدارانی که از فروردین ماه تا کنون نماد مؤسسه اعتباری توسعه را ممنوع و متوقف می بینند و برای این مسئله به هر دری که زدند بدون پاسخ مانده است. این موضوع نگرانی های زیادی را نزد این سهامداران به وجود آورده و با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین مسائلی بیم آن می رود که بار دیگر شاهد تکرار آن باشیم.

اما موضوع از اینجا شروع شد که اعضای هیئت مدیره قبلی مؤسسه اعتباری توسعه همگی رد صلاحیت شدند و بعد از آن با توجه به نبود فردی که گزارشات مالی را امضاء و تأئید کند ۵ سالی می شود که از ارائه صورتهای مالی این مؤسسه خبری نیست و در نهایت از ابتدای سال جاری خبری از فعالیت آن در بورس هم نیست.

به گفته برخی از کارشناسان و مدیران این مؤسسه از سال قبل دو نفر هیئت سرپرستی به از طرف بانک مرکزی به مؤسسه معرفی شدند و بعد از آن در جهت تهیه صورتهای مالی اقداماتی صورت گرفته اما با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از تهیه صورتهای مالی می گذرد هنوز از تاریخ دقیق آن نمی توان صحبت کرد.

با این شرایط هیچ قولی از طرف مدیران مؤسسه اعتباری توسعه به سهامداران داده نشده و بلاتکلیفی ادامه دار آنان ضرر و زیان وارده به آنان را بیشتر خواهد کرد.

درباره این مؤسسه چندین ابهام مطرح است اول اینکه دلیل رد صلاحیت همه اعضای هیئت مدیره این مؤسسه توسط بانک مرکزی چه بوده؟ چطور طی ۵ سال کسانی برای عضویت در هیئت مدیره این مؤسسه معرفی نشدند؟ و سؤال آخر اینکه به فرض روشن شدن وضعیت آن پاسخ ضرر و زیان وارده به سهامداران چطور داده خواهد شد؟

 

با ما در رصد مهمترین اخبار و تحولات باشید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار