سودسازی غیرمتعارف برخی شرکتهای بیمه ای / نهادهای نظارتی ناظر نباشند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، رقابت شدید شرکتهای بیمه در کشور با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از بازار در اختیار چند شرکت بیمه ایست عملاً راه شناسایی سود را برای سایر شرکتهای بیمه ای سخت می کند. بیش از ۷۰ درصد حق بیمه صادره در اختیار ۴ ش...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، رقابت شدید شرکتهای بیمه در کشور با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از بازار در اختیار چند شرکت بیمه ایست عملاً راه شناسایی سود را برای سایر شرکتهای بیمه ای سخت می کند. بیش از ۷۰ درصد حق بیمه صادره در اختیار ۴ شرکت بیمه ای قرار دارد و در این بین سهم بخش دولتی از همه بیشتر است هرچند که نتایج آن با ورودیها سازگار نیست. در این گیر و دار بالطبع شرکتهایی که در این رقابت دستشان از بازار کوتاه مانده اقدام به شناسایی سایر راهها برای شناسایی سود می کنند اما در عین حال مشاهده می شود که برخی از شرکتهای صاحب نام بیمه ای نیز همسو با شرکتهای کوچکتر به راههایی برای دستیابی به سود بیشتر متوسل می شوند که نتایج نا امید کننده ای را به همراه دارد. سودسازی عیرمتعارف برخی شرکتهای بیمه ای آنجا بیشتر به چشم می آید که تبعات آن در جامعه و در قشر ضعیف خودش را بروز می دهد.

هرچند که شرایط اقتصادی موجود و بار تورمی موجود روی دوش قشر متوسط و ضعیف کشور تنها به واسطه فعالیت این شرکتها نیست اما مجموع چنین رویه های اشتباهی منجر به شکل گیری انحطاطی در بطن اقتصادی کشور می شود که استمرار آن برای وضعیت فعلی مهلک و دردناک است.

 سودسازی غیرمتعارف برخی شرکتهای بیمه ای به چه قیمتی؟ 

 

بررسیها نشان میدهد که برخی از شرکتهای بیمه ای که اساساً در اساسنامه و چهارچوب فعالیتشان برنامه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد با در دست گرفتن پروژه های عندتاً عمرانی و ساختمانی و به بهانه نیاز این شرکت ها به ساختمان و ملک جو نا مناسبی را در بازار مسکن و زمین به وجود آورده اند. این تنها یک بعد ماجراست قضیه زمانی تعجب آورتر می شود که می بینیم برخی از این شرکتها با در گرفتن پروژه های سینمایی و گاهی حتی بدون برآورد صحیح از نتیجه چنین اقداماتی اتفاقاتی را رقم می زنند که نمونه آن را تنها می توان در داخل کشور دید.

یک حساب سرانگشتی و حسابرسی ساده از این شرکتها نشان می دهد که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تنها در چند پروژه در چند شرکت بیمه ای که تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود در پروژه های ساختمانی و املاک در ۶ ماهه دوم سال هزینه شده و به اعتراف صورتهای مالی بعد از گرانی ملک در کشور با شرایط ویژه فروخته شده. نکته قابل توجه اینجاست که عمده این دلالی ها در مناطق شمالی تهران و یا نقاط خوش آب و هوای جنوب کشور بوده. در این میان به نظر می رسد که دستگاههای نظارتی نباید ساکت نشسته و نسبت به این موضوعات باید اقدام ضرب الاجلی انجام دهند چرا که اقداماتی از این دست با توجه به بار تورمی تنها موجب لبخند رضایت سودجویان می شود و در میان قشر متوسط و ضعیف جامعه قربانی بازی سودسازی چند شرکت با نیات مشخص و روشن خواهند شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط