شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و کمتر چیست؟ به گزارش رصد روز، بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی ...

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و کمتر چیست؟

به گزارش رصد روز، بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی  و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، مبالغی را به طور ماهیانه به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند که این مبلغ، حقوق بازنشستگی نامیده می‌شود.

طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی به تصویب مجلس رسید. طرحی که براساس آن بازنشستگان با پرداخت حق بیمه بیشتر از پنج سال و کمتر از ۱۰ سال بیمه‌پردازی، امکان پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز را دارند.

بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، مبالغی را به طور ماهیانه به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند که این مبلغ، حقوق بازنشستگی نامیده می‌شود.

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و کمتر چیست؟

در پاسخ به این پرسش که شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر چیست؟ باید میان بازنشستگی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و بازنشستگی در صندوق بازنشستگی سایر نهادها، تفاوت قائل شد.÷

چرا که امکان بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر در خصوص دارندگان بیمه تأمین اجتماعی در قالب یک قانون، تصویب شده و اکنون، اجرایی می‌گردد.

لکن، این امکان در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی، هنوز در مرحله طرح است و توسط شورای نگهبان، به تصویب نرسیده، در نتیجه، قابل‌اجرا نیز نیست.

در زیر، شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و کمتر برای دارندگان بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها، ارائه شده است:

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر در صندوق تأمین اجتماعی و مستفاد از قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند:

متقاضی باید، “حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته” باشد یا درصورتی‌که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌، مابه‌التفاوت را به نرخ روز بپردازد؛

مردان، متقاضی بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر، به سن ۶۰ سال و زنان، به سن ۵۵ سال، رسیده باشند یا فرد، به هر علتی، آن هم صرفاً به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب هزار و سیصد و پنجاه و چهار، در سنینی کمتر از موارد مذکور، از کارافتاده شده، لکن، از حق مستمری، برخوردار نباشند.

متقاضی، قادر به پرداخت هزینه خرید سابقه بیمه تأمین اجتماعی، در خصوص مابه‌التفاوت سابقه تا ده سال، باشد که بر اساس قانون مذکور، شامل “حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما… به نرخ سال جاری” است.

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر بر اساس طرح قانون نقل‌وانتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص که هنوز به تصویب نرسیده و در حد طرح است:

متقاضی باید، بیشتر از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال، سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

متقاضی باید بتواند به نرخ روز، مابه‌التفاوت اختلاف تا ۱۰سال سابقه بیمه را پرداخت نماید.

سن متقاضی بازنشستگی با ۱۰ سال و کمتر، در خصوص مردان ۶۰ سال و در خصوص زنان، ۵۵سال باشد. شایان‌ذکر است، در صورت تصویب این طرح توسط شورای نگهبان، افراد دارای چند نوع سابقه بیمه‌ای مختلف در زمان‌های کوتاه که بیشتر از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال، سابقه دارند نیز مشمول این طرح خواهند بود و سایر صندوق‌ها، باید سوابق صندوق‌های دیگر را پذیرفته و آن‌ها را تجمیع کنند.

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

مطالب مرتبط