شرط تحویل ۳۰‌هزار مسکن مهر پردیس اعلام شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، اختصاص منابع مالی از صندوق ملی مسکن را شرط کلیدی برای تکمیل و تحویل واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر در این شهر اعلام کرد. به گزارش رصد روز، خلیل محبت خواه مدیرکل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص تکمیل واح...

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، اختصاص منابع مالی از صندوق ملی مسکن را شرط کلیدی برای تکمیل و تحویل واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر در این شهر اعلام کرد.
به گزارش رصد روز، خلیل محبت خواه مدیرکل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص تکمیل واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در آن شهر جدید گفت: هم اکنون ۲۹‌هزار و ۸۲۱ واحد مسکونی مهر در پردیس باقی مانده است که با افتتاح و تحویل ۱۰‌هزار واحدی که تکمیل شده است این رقم به ۱۹‌هزار و ۸۲۱ واحد می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اعلام تکمیل ۱۰‌هزار واحد مسکن مهر پردیس از تلاش برای تکمیل بیش از ۱۹‌هزار واحد باقی‌مانده آن شهر با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت طی امسال و سال آینده خبر داد. وی تصریح کرد: برنامه تکمیل واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر در زمان اعلام شده در شرایطی محقق می‌شود که تامین بخشی از هزینه توسط صندوق ملی مسکن انجام شود. همچنین بخشی از هزینه‌ها را نیز از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر پردیس تامین می‌کنیم.

محبت خواه گفت: واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر در شهر پردیس به منظور سهولت در تکمیل به سه دسته بالای ۸۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۰‌هزار واحد، بالای ۵۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۲‌هزار واحد و کمتر از ۵۰‌درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۷‌هزار واحد تقسیم شدند که برنامه ریزی شده تا ۱۰‌هزار واحد به زودی تحویل متقاضیان شود. همچنین برای ۱۲‌هزار واحدی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰‌درصد دارند برنامه ریزی شده تا این واحد‌ها تا قبل از اتمام سال و بیش از ۷‌هزار واحد باقی‌مانده در سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

به گفته محبت خواه، مجموع واحد‌های مسکن مهری که از سال ۱۳۹۰ در شهر جدید پردیس برنامه‌ریزی شد، ۸۴‌هزار و ۱۷۲ واحد بود که در دولت سیزدهم ۲۹‌هزار و ۸۲۱ واحد آن باقی ماند و هم اینک بخشی از آن‌ها تکمیل و آماده تحویل شده است و سایر واحد‌های باقی‌مانده نیز با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس و مشارکت متقاضیان به مرور تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط