شستا ۱۰۵۲ درصد افزایش سرمایه داد ۵۶ هزار درصد کاهش ثبت کرد

به گزارش رصد روز ، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سال که در چند وقت گذشته دست به افزایش سرمایه قابل توجه ۱۰۵۲ درصدی زد و میزان سرمایه ثبت شده خود را از ۱۴۲ هزار میلیارد ریال به ۱ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۳ میلیارد ریال رسید. هرچند که این افز...

به گزارش رصد روز ، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سال که در چند وقت گذشته دست به افزایش سرمایه قابل توجه ۱۰۵۲ درصدی زد و میزان سرمایه ثبت شده خود را از ۱۴۲ هزار میلیارد ریال به ۱ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۳ میلیارد ریال رسید. هرچند که این افزایش سرمایه در وقت خودش کام سهامداران را شیرین کرد اما در انتهای سال قبل شستا با کاهشی قابل توجه روبرو شد.

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی که در پایان سه ماهه نخست سال موفق به ثبت سود خالص ۳۱۱ هزار میلیارد ریالی شده بود در پایان ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ این مقدار را ۵۶ هزار درصد کمتر از خردادماه می بیند و از سود قابل توجه ۳۱۱ هزار میلیاردی تنها ۵۵۴ میلیارد در کیسه سود و زیان شستا باقی ماند.

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۷،۱۲۰،۴۳۷ میلیون ریال میباشد که از این میزان درآمد سود سهام مبلغ ۳۸۸،۳۱۶ میلیون ریال و درآمد فروش سهام مبلغ ۶،۷۳۲،۱۲۱ میلیون ریال محقق شده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار