شناسایی و تأمین حداکثری نیاز بازار مصرفی مشتریان خُرد استان‌ها در دستور کار مراکز خدماتی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل، تأکید کرد: شناسایی و تأمین حداکثری نیاز بازار مصرفی مشتریان خُرد استان‌ها در دستور کار مراکز خدماتی قرار گیرد. به گزارش رصد روز ...

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل، تأکید کرد: شناسایی و تأمین حداکثری نیاز بازار مصرفی مشتریان خُرد استان‌ها در دستور کار مراکز خدماتی قرار گیرد.

به گزارش رصد روز  ، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل، تأکید کرد: شناسایی و تأمین حداکثری نیاز بازار مصرفی مشتریان خُرد استان‌ها در دستور کار مراکز خدماتی قرار گیرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل، تأکید کرد: شناسایی و تأمین حداکثری نیاز بازار مصرفی مشتریان خُرد استان‌ها در دستور کار مراکز خدماتی قرار گیرد.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار