صادارت ۱۲ درصد کاهش یافت/ رشد ۴۵ درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار

گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی اقتصاد کشور با تکیه بر اطلاعات فصلی می­باشد که در ١١ فصل تنظیم شده است

به گزارش رصد روز ، گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. این نشریه حاوی آخرین اطلاعات سالانه و فصلی اقتصاد کشور با تکیه بر اطلاعات فصلی می­باشد که در ١١ فصل تنظیم شده است. اطلاعات این نشریه را نتایج طرح­های آماری مرکز آمار ایران و اطلاعات ثبتی دستگاه­های اجرایی تشکیل می­دهد.

در فصل زمستان ١٣٩٨:

١. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٧٢۶۶٧٠ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶,٣- درصد می‌­باشد. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ٢.۵- درصد بوده است.

٢. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (١٠٠= ١٣٩۵) ١٩٧,٨بوده است به­طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ٣۴.٨ می­باشد.

٣. نرخ بیکاری جمعیت ١۵ ساله و بیشتر  ۱۰.۶ درصد می­باشد که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ تغییری نداشته است.

۴. تعداد پروانه ­های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ۴٢٧٢٧ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴,٣ درصد کاهش داشته است.

۵. حجم نقدینگی کل کشور منتهی به اسفند ١٣٩٨، ٢۴٧٢١,۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه ١٣٩٧ رشد ٣١.٣ درصدی داشته است.

۶. شاخص کل بورس اوراق بهادار به عدد ۵١٢٩٠٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴۴,٩ درصد رشد داشته است.

۷. حجم صادرات غیر نفتی٩۵۴٩ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,۶درصد کاهش داشته است. همچنین در این فصل حجم واردات گمرکی ١١٩٠٠ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.١درصد رشد داشته است.

۸. متوسط نرخ برابری دلار و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب برابر ١۴٠٠٢۴ و ١۵۴۴٣٧ ریال بوده است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ به ترتیب ١٧,۶ و ١٧.٨ درصد رشد داشته است.

ایلنا

مطالب مرتبط

آخرین اخبار