طعنه سنگین یک اصولگرا به اظهارات جدید رئیس جمهوز

یک فعال سیاسی اصولگرا نوشت: انگار نه انگار نحوه عملکرد دولت در خصوص موضوع حجاب محل بحث و سوال بخش معظمی از مردم کشور است؟ جناب آقای رییسی! یعنی اعلام موضع درباره حجاب و بی حجابی‌ها این قدر سخته؟ به گزارش رصد روز، حمید رسایی، فعال سیاسی اص...

یک فعال سیاسی اصولگرا نوشت: انگار نه انگار نحوه عملکرد دولت در خصوص موضوع حجاب محل بحث و سوال بخش معظمی از مردم کشور است؟ جناب آقای رییسی! یعنی اعلام موضع درباره حجاب و بی حجابی‌ها این قدر سخته؟

به گزارش رصد روز، حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا در توییت در واکنش به گفت و گوی رئیسی در صدا و سیما نوشت: در گفت و گوی امشب (دیشب) با آقای رییسی در خصوص موضوع بی حجابی ها هیچ سوالی مطرح نشد . انگار نه انگار این یکی از مسایل روز کشور است!

وی در ادامه نوشت: انگار نه انگار نحوه عملکرد دولت در این خصوص محل بحث و سوال بخش معظمی از مردم کشور است ؟ جناب آقای رییسی! یعنی اعلام موضع درباره حجاب و بی حجابی ها این قدر سخته؟

طعنه سنگین یک اصولگرا به اظهارات جدید رئیسی؛ اعلام موضع درباره حجاب و بی‌حجابی‌ها این قدر سخته؟

مطالب مرتبط

آخرین اخبار