عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲

دیوان محاسبات اعلام کرد: گزارش این نهاد نظارتی از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲، حاکی از انحراف در عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع پیش‌بینی شده هدفمندی یارانه‌ها است.

به گزارش رصد روز، دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که به منظور مدیریت کارا و اثربخش یارانه‌ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود.

همچنین از دست‌دادن کارویژه سازمان هدفمندی، تکالیف غیر متعارف دستوری و استقراض سازمان از موارد حایز اهمیت در گزارش راهبردی این نهاد نظارتی است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط