عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم ۲

قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم 2 وجود دارد، گفت: امیدواریم در نوروز 1403 شاهد ارائه گزارشی از بهره برداری این ابرپروژه باشیم.

به گزارش رصد روز، مختار بخشیان قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با برنامه بهار در بهار شبکه اصفهان اظهار کرد: محصولات فولادی ازنظر شکلی شامل دو نوع محصولات بلند (میلگرد، تیرآهن و نبشی) و محصولات تخت (ورقهای فولادی) هستند. شرکت فولاد مبارکه تولیدکننده محصولات تخت یعنی انواع ورقهای فولادی است که شامل ورقهای گرم، روغنی و پوششدار است. ضخامت ورقهای تولیدی این شرکت از ۱.۶ تا ۱۶ میلیمتر بوده که در آینده تا ۲۵.۴ میلیمتر نیز افزایش مییابد.

مشتریان فولاد مبارکه صنایع و کارخانههای تولیدی هستند

وی افزود: معمولا مشتریان مستقیم محصولات بلند مردم هستند درحالیکه مشتریان محصولات تخت را صنایع و کارخانههای تولیدی تشکیل میدهند؛ یعنی خودروسازان، تولیدکنندگان لوازمخانگی، پروفیل سازان، صنایع نفت و گاز، صنایع ساختمانی و … مصرفکننده این محصولات تخت هستند.

قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه گفت: در سال ۱۳۷۰ که شرکت فولاد مبارکه به بهرهبرداری رسید، شرکتی بسیار مدرن و بهروز به شمار میآمد که قادر به تولید انواع ورقهای روز دنیا بود.

بخشیان ادامه داد: از آن زمان تاکنون بهمرور مصرفکنندگان عمدتا به سمت مصرف فولادهای سبکتر اما مستحکمتر و عریضتر روی آوردهاند. برای عنوان مثال وزن خودروها در مصرف انرژی، آلایندگی زیستمحیطی و بهای تمامشده آن بسیار مؤثر است. بنابراین وجود ورقهای سبک، عرض و مستحکم از اهمیت بالایی در این صنعت برخوردار است.

تنوع در کیفیت ورقهای فولادی دنیا

وی خاطرنشان کرد: سه دهه قبل در دنیا ۸ نوع کیفیت فولادی در خودرو استفاده میشد درحالیکه اکنون این تعداد به بیش از ۳۰ نوع افزایشیافته است در صنایع دیگر هم به همین شکل است.

تدبیر فولاد مبارکه با طرح شهید خرازی

قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: طرح شهید خرازی طرحی بود که در دهه ۸۰ بهمنظور افزایش ظرفیت و پر کردن این شکاف تعریف شد. این طرح سه بخش داشته است که بر اساس آن باید در بخش اول ظرفیت آهنسازی کامل میشد؛ در بخش دوم باید ظرفیت فولادسازی و تولید شمش فولادی کامل میشد و در بخش سوم بخش نورد کامل میشد که ما بتوانیم شمش را به ورقهای موردنظر و بهروز تبدیل کنیم.

سرمایهگذاری یک میلیارد یورویی در دو بخش اول طرح شهید خرازی

بخشیان تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در دو بخش اول بیش از یک میلیارد یورو یعنی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و آنها را به بهرهبرداری رسانده است. از اویل دهه ۹۰ نیز بخش نورد گرم ۲ عملا کلید خورده و دو بار تا مرحله امضای قرارداد پیش رفتهایم؛ حتی یکبار قرارداد نیز به امضا رسید اما اجرای آن به دلیل تحریمها متوقف شد. اخیرا پروژه با یکطرف چینی منعقدشده که امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

نورد گرم ۲؛ بینیازی از واردات و جلوگیری از خروج سالیانه ۹۰۰ میلیون یورو

وی درباره تأثیرات اقتصادی این پروژه نیز اظهار کرد: اجرای این پروژه کشور را در تولید این نوع فولاد توانمند میکند و تقریبا نیازهای کشور را در این حوزه بهصورت کامل برطرف میکند. اکنون سالانه دو میلیون تن ورق فولادی به کشور وارد میشود که با اجرای این پروژه نهتنها جلوی این حجم از واردات گرفته میشود بلکه توانایی صادرات نیز به وجود میآید. درواقع علاوه بر اینکه از خروج سالانه ۹۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری میشود بلکه با صادرات محصولات این بخش، بخشی از ارز موردنیاز کشور نیز تأمین میشود.

اشتغال مستقیم هزار نفر و ۱۰ هزار اشتغال غیرمستقیم

قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه گفت: علاوه بر این از زمانی که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، حدود یک هزار نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در اجرای آن مشارکت خواهند داشت. همچنین پس از بهرهبرداری نیز حدود یک هزار نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم بهواسطه این ابرپروژه مشغول به فعالیت خواهند شد.

اثرات زیستمحیطی ابرپروژه نورد گرم ۲

بخشیان با بیان اینکه نورد گرم جزو بخشهای تمیز فولادسازی محسوب میشود و آلایندگی آن صفر است، اظهار کرد: از این نظر نورد گرم ۲ جزو پروژههای سبز به شمار میرود و نگرانی بابت آلایندگی زیستمحیطی وجود ندارد.

تأمین مالی پروژه بدون نیاز به منابع خارجی

وی خاطرنشان کرد: فاکتورهای لازم برای اجرای پروژه نورد گرم ۲ اکنون فراهم است. اولین فاکتور عزم جدی مدیرعامل فولاد مبارکه است. منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه بدون نیاز به منابع خارجی اکنون فراهم است. همه فعالان بازار صنعت فولاد ازجمله وزارت صمت اکنون لزوم تأسیس این پروژه را صحهگذاری میکنند. بهعلاوه فضای فنی کشور فراهم بوده و عزم پیمانکار خارجی نیز فراهم است. به امید خدا امیدواریم در نوروز ۱۴۰۳ در برنامهای مشابه شاهد گزارشی از بهرهبرداری این پروژه باشیم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

ایراسین

مطالب مرتبط