عصبانیت شدید مجری شبکه افق از آذری جهرمی

مجری شبکه در آنتن زنده برنامه «به افق فلسطین» در لحظات پایانی برنامه مشغول بگو مگوی تهاجمی با آذری جهرمی شد.

به گزارش رصد روز،  مجری شبکه در آنتن زنده برنامه «به افق فلسطین» در لحظات پایانی برنامه مشغول بگو مگوی تهاجمی با آذری جهرمی شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار