عملکرد فلزات اساسی در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

به گزارش رصد روز ، عملکرد فلزات اساسی در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید. عملکرد فلزات اساسی در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱   بیشترین حجم معاملات این گروه در نماد فملی با ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار معامله...

به گزارش رصد روز ، عملکرد فلزات اساسی در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.

عملکرد فلزات اساسی در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

 

بیشترین حجم معاملات این گروه در نماد فملی با ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار معامله دیده می شود که ارزش معاملات آن به ۷۴ میلیارد تومان رسید.

نماد فمراد با قیمت پایانی ۴۱.۱۱۰ ریال و یا مثبت ۴.۳۷ درصد به کار خود خاتمه داد تا از این جهت بهترین نمایش گروه فلزات اساسی را به نام خود ثبت کند.

فگستر که اروز با قیمت پایانی ۸ هزار و ۲۴۰ ریال و با منفی ۴.۷۴ درصد به معاملاتش را به پایان رساند ضعیفترین عملکرد از این حیث را داشت.

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

 

امروز از گروه فلزات اساسی ۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول حقیقی خارج شد که بیشترین ورود آن در نماد فولاد با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و بیشترین خروج آن در نماد فولاد با ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیده می شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

مطالب مرتبط