عملکرد مدیرسال پتروشیمی چگونه است؟

مدیرعامل پتروشیمی پردیس در هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال به دلیل عملکرد درخشان شرکت در حوزه تولید و صادرات محصول و ارزآوری برای خودکفایی اقتصادی کشور به عنوان مدیر سال معرفی شد!

به گزارش رصد روز، مدیرعامل پتروشیمی پردیس در هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال به دلیل عملکرد درخشان شرکت در حوزه تولید و صادرات محصول و ارزآوری برای خودکفایی اقتصادی کشور به عنوان مدیر سال معرفی شد!

کدال: بنابرگزارش حسابرسی نشده پتروشیمی پردیس، سودخالص این شرکت در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره منتهی به ۳۰ آذرسال ۱۴۰۱، با ۳۶ درصد کاهش مواجه بوده است.

سوال: این میزان زیان، چه نوع عملکرد درخشان محسوب می‌شود؟!

25069

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط