عناوین کلی سیاستها و راهبردهای بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

بر اساس رهنمودهای مدیر عامل بانک توسعه تعاون و با تکیه بر دانش ضمنی و تخصصی بانک، عناوین کلی سیاستها و راهبردهای بانک برای اجرا در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش رصد روز، اولین راهبرد ابلاغی که از مهمترین راهبردهای مدیر عامل بانک توسعه تعاون...

بر اساس رهنمودهای مدیر عامل بانک توسعه تعاون و با تکیه بر دانش ضمنی و تخصصی بانک، عناوین کلی سیاستها و راهبردهای بانک برای اجرا در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش رصد روز، اولین راهبرد ابلاغی که از مهمترین راهبردهای مدیر عامل بانک توسعه تعاون است توسعه خدمات غیر حضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال است. بانکداری دیجیتال بارها بر تحول دیجیتال تاکید نموده و ابزارهای بانکداری دیجیتال را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سهم بازار ونفوذ در میان مشتریان یاد کرده است. تحول دیجیتال علاوه بر ظاهر فیزیکی و شکل قضیه، تحولات اساسی در بسیاری از فرآیندهای بانک و ارتقای تعامل با مشتریان را در پی دارد.

دومین سیاست و راهبرد بانک اشاره به انضباط مالی و اعتباری با هدف نقش آفرینی بانک در تحقق مهار تورم دارد. مدیر عامل بانک در ابتدای سال جدید عنوان نمود نقش نظام بانکی در مهار تورم فراتر از این است که صرفا به کنترل و مراقبت از مکانیزم و فرآیند تولید اعتبار بپردازد، بلکه بانک می تواند با رعایت انضباط مالی و اعتباری زمینه را برای تقویت واحدهای تولیدی و تعاونی، در ضمن کنترل تورم، فراهم کند. شیخ حسینی همچنین انضباط مالی و اعتباری را در کاهش قیمت تمام شده پول موثر دانسته است.
سومین سیاست ناظر بر هدایت اعتباری با تمرکز بر بخش تعاون در راستای رشد تولید و اشتغال است، که مهمترین ماموریت بانک توسعه تعاون را تشکیل می دهد. بانک توسعه تعاون طی دوره های اخیر به رغم این واقعیت که در سبد منابع خود، سهم بخش تعاون را کمتر از ۵۰ درصد احساس نموده است، تلاش نموده سهم ۷۰ درصدی تعاون را در سبد تسهیلات حفظ نماید، امری که با تحمیل تسهیلات متعدد تکالیفی از سوی نهادهای بالادستی در روی کاغذ ناممکن بوده است، اما در واقعیت بانک توسعه تعاون همواره در مسیر پایبندی به تحقق ۷۰ درصدی سهم تعاون حرکت نموده است و طی دوره اخیر سیاست ها را با نهادهای تصمیم گیر به گونه ای تنظیم نموده است که تسهیلات تکلیفی بانک بیشتر از جنس تعاون باشد.
بازشناسی ظرفیت و توسعه فعالیتهای شرکتها و نظارت بر آنها در راستای هم افزایی با اهداف بانک به عنوان سیاست و راهبرد چهارم مطرح گردیده است. شرکت های ابزاری در مسیر تکمیل خدمت رسانی بانک به جامعه هدف مشغول فعالیت هستند و ضرورت دارد فعالیت شرکت ها هدفمند و همسو با سیاست ها و راهبردهای بانک باشد.
بکارگیری فرآیندهای رسانه ای اقناعی و اطلاع رسانی فراگیر و امید آفرین از خدمات بانک در راستای جهاد تبیین به عنوان پنجمین راهبرد قرابت زیادی با تاکیدات مقامات عالی کشور مبنی بر امید آفرینی و جهاد تبیین دارد، به رغم وجود مشکلات در عرصه های اقتصادی، اقدامات قابل تحسینی در سراسر کشور صورت می پذیرد که بارقه های امید را در دل مردم و جامعه زنده نگه می دارد.
ارتقاء حوزه بین الملل و رشد و توسعه عملیات ارزی به عنوان ششمین راهبرد بانک در سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. تعاون موضوعی مهم در عرصه بین الملل است و توانمندی بانک در تقویت خدمات ارزی می تواند موجبات حمایت بانک از تعاونی های صادرات گرا را فراهم آورد و از سویی کمک به تعاونی ها در امر واردات باشد.ارتقاء و بهبود بهره وری برمبنای کارایی و اثربخشی منابع دراختیار و نیروی انسانی بانک به عنوان هفتمین راهبرد اعلام گردیده است، گرچه نقش آفرینی بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات اشتغال آفرین و حمایت از تولید بسیار سازنده و مثبت بوده است، سهم بانک از منابع و مصارف نظام بانکی نیاز است دائما افزایش یاید، چرا که بانک های دارای قدمت بیشتر نفوذی چندین ساله در اعماق بازار دارند و این ضرورت احساس می شود که بانک برای توسعه عملیات بانکی، نیازمند افزایش سهم بازار است. بانک توسعه تعاون به دلیل مسئولیت اجتماعی در برخی مناطقی از کشور حضور دارد تا دامنه خدمات بانکی کشور آن منطقه را نیز بر داشته باشد و حضور بانک فراتر از محاسبات تجاری و بر اساس رویکرد اجتماعی است. با تمام این توصیفات، افزایش بهره وری در سطح ستاد و نیز عملیات بانکی از مهمترین راهبردها است و کاهش هزینه ها و اثربخشی مخارج نیز در دستور کار قرار دارد.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار