عکسی باور نکردنی ازعطاء الله مهاجرانی

به گزارش رصد روز، عطاء الله مهاجرانی عکسی متفاوت و شکسته از خود در لندن را منتشر کرده است. او در پاسخ به سوالی درباره منبع درآمدش هم نوشته است: من همیشه از حق التالیف کتاب هایم استفاده می کردم. همواره درآمدم از حق التالیف بیشتراز حقوق ماه...

به گزارش رصد روز، عطاء الله مهاجرانی عکسی متفاوت و شکسته از خود در لندن را منتشر کرده است.

او در پاسخ به سوالی درباره منبع درآمدش هم نوشته است:

من همیشه از حق التالیف کتاب هایم استفاده می کردم. همواره درآمدم از حق التالیف بیشتراز حقوق ماهیانه ام بود.

به عنوان مثال حق التالیف کتاب استیضاح به اندازه حقوق تمام دوره وزارتم بود! اکنون هم همسرم مدیر شرکت انتشاراتی امید ایرانیان است. درآمد ما از نشر کتاب و نوشتن مقاله است.

 

مطالب مرتبط