فال ابجد ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ را در رصد روز بخوانید. ابجد فال شما : آ آ آ تعبیر فال ابجد: به زودی گره کارت باز می‌شود و به هر خواسته ای که داری می رسی. ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری. به وقت...

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد فروردین

فروردین

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر فال ابجد: به زودی گره کارت باز می‌شود و به هر خواسته ای که داری می رسی. ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری. به وقت نیاز با آنها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده می شنوید. اگر آرزو یا نیتی داری به آن می رسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هرکس نگو؛ خوددار باش و از بدی ها پرهیز کن . آنچه را که انتظار داری ان شاءالله به زودی به دست خواهی آورد.

فال ابجد اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : د ج آ

تعبیر فال ابجد: بسیار تلاش کرده‌اید، سختی‌ها را تحمل کرده و صبور بوده‌اید. نگران نباشید که سختی‌ها رو به پایان است و زندگی جدیدی منتظر و پیش روی شماست.

فال ابجد خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ج ج ب

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری؛ چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه می زنند ولی آسیب به تو نمی رسد چون کسی نمی تواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در کارت پیدا می‌شود. به خداوند توکل کن تا گره کارت باز شود و به خواسته ات برسی.

فال ابجد تیر

تیر

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: در این نیتی که کرده ای هیچ خیری نیست. از آن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگی ات پدید می‌آید. به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

فال ابجد مرداد

مرداد

ابجد فال شما : ب د د

تعبیر فال ابجد:  بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود. فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی. به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد. تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت. باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر.

فال ابجد شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر فال ابجد: نیتت بر آورده می‌شود و به آرامش و سلامت و سعادت می‌رسی؛ اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر قصد معامله و خرید وفروش داری از آن سود خواهی برد. اگر قصد سفر تجاری داری سودبخش خواهد بود؛ خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعید است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

فال ابجد مهر

 

مهر

ابجد فال شما : آ ج آ

تعبیر فال ابجد: به آنچه نیت کرده ای می‌رسی ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی. اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می‌شوی. از قصدی که داری دور شو. با کسی نزاع نکن. راز دل خود را به کسی نگو. از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و روی او یک نشان است دوری کن. از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور. به خداوند توکل کن تا از غم و رنج در امان باشی.

فال ابجد آبان

آبان

ابجد فال شما : آ د ب

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری؛ عاقبت به آنچه که طالب هستی می رسی. از کار و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی روز به روز کارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو زیرا از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز می گردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگی ات بوده رفع خواهدشد و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

فال ابجد آذر

آذر

ابجد فال شما : ب ج ج

تعبیر فال ابجد: از طرف یکی از خویشان و نزدیکان مال یا کمکی دریافت می کنی و یا مورد حمایت او قرار می گیری. متواضع باش و خودخواهی را ترک کن. نیتت خوب است؛ کاری را که در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود. اگر قصد سفر داری برو که خوب است. دلت را به چیزی مشغول کرده ای؛ فکرش را نکن. طبیعی است که همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

فال ابجد دی

دی

ابجد فال شما : آ د ج

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند. از خوابی که دیده ای نترس؛ عاقبت خوب خواهد شد اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن. یک نفر که نان و نمک تو را می خورد و ادعای دوستی با تو را دارد با تو روراست نیست البته نمی تواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فال ابجد بهمن

بهمن

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر فال ابجد: ایمانت را قوی کن؛ آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن. به زودی کارهایت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی البته با همت و اراده خودت. از آنچه می‌ترسی در امان هستی. به خداوند توکل کن.

فال ابجد اسفند

اسفند

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر فال ابجد: طالعت روشن است. موفقیت و سعادت به تو روی خواهد آورد پس اندوه به دل راه مده. مال یا چیزی را از دست داده ای؛ آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید. کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید ان شاءالله.

مطالب مرتبط