فال ابجد ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید. فال ابجد متولدین فروردین ماه   ابجد فال شما : ب آ ب تعبیر فال ابجد: نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت می رسی. اگر بیمار هستی بهبود پیدا می کنی. اگر قصد مع...

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

 

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر فال ابجد: نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت می رسی. اگر بیمار هستی بهبود پیدا می کنی. اگر قصد معامله و خرید و فروش داری از آن سود خواهی برد. اگر قصد سفر تجاری داری سودبخش خواهد بود؛ خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت خوب است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

 

ابجد فال شما : آ د د

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد . آدمی شتاب زده و عجول هستی. فردی کوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله و نیرنگ زدن به تو است. مراقب باش در دام او گرفتار نشوی. اگر قصد سفر داری تا ۱۵ روز آن را به تاخیر بینداز تا از سستی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است بیرون بیایی. مدتی است با خودت درگیر هستی. زندگی شیرین و باارزش است، خودت را دریاب و به خداوند توکل کن. همه چیز در دست اوست و هرچه او صلاح بداند همان می شود.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

 

ابجد فال شما : ب د آ

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن. پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد؛ از او بر حذر باش. مدتی است که کارت خوب نیست اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده می شود و به مرادت حتما می رسی.

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : ج ج ب

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری. چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد، به تو تهمت یا طعنه می زنند ولی آسیب به تو نمی رسد چون کسی نمی تواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در کارت پیدا می شود. به خداوند توکل کن تا گره کارت باز شود و به خواسته ات برسی ان شاءالله

فال ابجد متولدین مرداد ماه

 

ابجد فال شما : آ ب ج

تعبیر فال ابجد: به زودی مقصودت برآورده می شود و از غم رها می شوی. باید شکر خدا را به جا آوری. افرادی هستند که در عین دوستی غیبت تو را می کنند. از این افراد دوری کن. برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به آن برسی. اگر کسی را رنجانده ای باید از او دلجویی کنی. نیت خیر داشته باش و در کارها محکم پیش برو، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

 

ابجد فال شما : آ د ب

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری. عاقبت به آنچه که طالبش هستی می رسی. از کار و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی روز به روز کارت بهتر می شود. اگر قصد سفر داری برو، از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز می گردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگی ات بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی را خواهی داشت.

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : ج ج د

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت برطرف می شود و به مقصود خود خواهی رسید. از چیزی در تشویش هستی؛ به زودی تشویشت برطرف می شود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست؛ به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود. رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن.

فال ابجد متولدین آبان ماه

 

ابجد فال شما : ب آ د

تعبیر فال ابجد: آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن می رسی زیرا طالعت روشن است. از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت می شود. از سود کار خود بهره مند می شوی و از داشتن دوستان باوفا شادمان خواهی شد. اگر قصد خرید خانه یا ساخت بنا را دارید به آن عمل کنید که به صلاح و نفع شما خواهد بود.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر فال ابجد: نیت خوبی کرده ای. طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی. شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور. اگر قصد ازدواج و یا معامله ای را داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است به شرط آنکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی درگیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

فال ابجد متولدین دی ماه

 

ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر فال ابجد: با این نیتی که کرده ای به خواسته ات می رسی و خداوند تو را از غم و رنج می رهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو می شود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی سازد نگران نباش که عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. از عبادت کوتاهی نکن تا هم کارت درست و هم قلبت مصفا شود.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

 

ابجد فال شما :  ج ج ج

تعبیر فال ابجد: آینده خوبی در انتظار توست. اگر کمی همت کنی زندگی خوبی را خواهی داشت. راه موفقیت برای تو باز است. اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت. ترفند بدخواهان را پشت سر می گذاری و به مراد و خواسته ات می رسی. در همه امور به خدا توکل کن.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

 

ابجد فال شما : ج ب د

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری می رسی. شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیک تر شوی. ماه مهر برای تو بهتر از هر ماه دیگر است. به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا می کنی. به زودی خبری خوشحال کننده دریافت می کنی. اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن که با موفقیت همراه خواهد بود

مطالب مرتبط