فال ابجد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید. فال ابجد متولدین فروردین ماه   ابجد فال شما : ج ب ب تعبیر فال ابجد: آنچه را که از خدا طلب کنی به آن می رسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. ...

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

 

ابجد فال شما : ج ب ب

تعبیر فال ابجد: آنچه را که از خدا طلب کنی به آن می رسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت می رسی. یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را می کند. تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش، به زودی به خواسته ات می رسی ان شاالله.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

 

ابجد فال شما : آ د ج

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند. از خوابی که دیده ای نترس؛ عاقبت خوب خواهد شد اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن. یک نفر که نان و نمک تو را می خورد و ادعای دوستی با تو را دارد با تو روراست نیست البته نمی تواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

 

ابجد فال شما : ج ب آ

تعبیر فال ابجد: طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی. تغییراتی را در پیش داری. به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی. به همه اعتماد نکن. چیزی یا خبری به تو می رسد که ممکن است خیلی باارزش نباشد ولی تو را خوشحال می کند. آینده روشنی داری و برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر فال ابجد: طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای که آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای را خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید ان شاالله.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

 

ابجد فال شما : ج ب ب

تعبیر فال ابجد: آنچه را که از خدا طلب کنی به آن می رسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت می رسی. یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را می کند. تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش، به زودی به خواسته ات می رسی ان شاالله.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

 

ابجد فال شما : ج د آ

تعبیر فال ابجد: به نظر می رسد اهل فتنه هستی و فتنه برپا می کنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک می کنند. چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا می شود و از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو می رسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی. در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد و در پیش بعضی عزیز می شوی.

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر فال ابجد: از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب را داری یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمان آبی و پوست سبزه دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده که باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن می رسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده ان شاالله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و درآمد حرام دوری کن. در همه کارها به خدا توکل کن.

فال ابجد متولدین آبان ماه

 

ابجد فال شما : د ج ج

تعبیر فال ابجد: گشایش خوبی در کارت ایجاد می شود. به زودی به چنان توفیق و سعادتی می رسی که بر تو حسودی کنند. از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی. به زودی از او خبری به دست تو می رسد. اگر گم شده ای داری آن را پیدا می کنی. اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی به مرادت خواهی رسید ان شاءالله.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: در این نیتی که کرده ای هیچ خیری نیست. از آن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگی ات پدید می آید. به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

فال ابجد متولدین دی ماه

 

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر فال ابجد: نیت خوبی کرده ای. طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی. شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور. اگر قصد ازدواج یا معامله ای را داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است به شرط انکه خودت نیز همت کنی. اگر با کسی درگیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

 

ابجد فال شما : ج آ ‌آ

تعبیر فال ابجد: به آنچه نیت کرده ای می رسی اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو رسانده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می رسد که تغییراتی را در زندگی ات به وجود می آورد. اگر در همه امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می رسی.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

 

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است و نیتت برآورده می شود اما نباید عجله کنی بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو شود. به زودی گشایشی در کارت پیدا می شود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی، به زودی خبری از او به تو می رسد و از آن خبر شاد می شوی. هیچ تشویشی به دل راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته خود خواهی رسید.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط