فال ابجد ۴ خرداد ۱۴۰۳

فال ابجد 4 خرداد ۱۴۰۳ را در رصد روز بخوانید.

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۴ خرداد ۱۴۰۳ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

 

ابجد فال شما : ب ج ب

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بشارت باد تو را که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده تا خداوند یار تو باشد. کسی تو را دوست می‌دارد و شب و روز در حق تو دعا می‌کند واز برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را از گزندها نگه می‌دارد. در کار خود صبر کن و از تعجیل بپرهیز. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی. ازدروغ و غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو شود ان‌شاءالله تعالی.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

 

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، تو در موقعیتی قرار گرفته‌ای که روح تو در عذاب است و رنج بسیار تحمل می‌کنی ولی با استعانت از ذات پروردگار به زودی روح تو از هر تفکر ناصوابی آسوده می‌شود و از گرفتاری‌های موجود خلاص می‌شوی و کاری شایسته به تو پیشنهاد می‌شود که از آن کار بهره‌مند خواهی شد و از بند خیالات واهی نجات پیدا خواهی کرد و آسوده‌خاطر می‌شوی، ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

 

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بدان که چنین می‌بینم با کسی پیوندی خواهی داشت واز آن نفع بسیاری به تو می‌رسد و کار تو خوب خواهد شد. چند روزصبر کن و شتاب مکن. بعضی از مردم با تو دشمن‌اند اما ظفر نخواهند یافت. صدقه بده و آن را فراموش نکن که حق تعالی آفت‌ها از تو بگذراند. باید شکیبا و صبور باشی تا کارت بالا گیرد و نصرت یابی و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو می‌رسد؛ چنان که شادمان شوی ان‌شاء‌الله.

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : ب ب د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار به زودی بهبود می‌یابد و اگر گم کرده یا مسافری داری که از آن بی‌خبری، خبر خوشی به تو می‌رسد و تو را از نگرانی ها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

 

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! این نیت که کرده‌ای به غایت خوب است و از غم رها شوی. قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شر آنها نگاه داشت. خداوند در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان می‌رسی. روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا به سلامت باشی.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

 

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با فردی/خانواده‌ای ثروتمند یا فاضل آشنا خواهی شد که از این آشنایی عواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت بجای آور و خدای را فراموش نکن و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، ان شاءالله. بهتر است سعی کنید کمی بیشتر بر احساسات خود مسلط باشید!

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر فال ابجد: زندگی را خیلی به خود سخت گرفته‌اید؛ به طوری که گاهی اوضاع و شرایطی که دارید اصلا برایتان قابل تحمل نیست. باید بدانید که به زندگی هرجور نگاه کنید همانطور نیز برایتان خواهد بود. آرامش خود را حفظ کنید و امیدوار باشید که شرایط همیشه به یک منوال نخواهد بود.

فال ابجد متولدین آبان ماه

 

ابجد فال شما : د د د

تعبیر فال ابجد: با دیگران همدل و همدرد باش‌. تو قادری به دیگران پند و مشاوره دهی و آنان را کمک کنی تا موهبت‌های معنوی و وظایف الهی زندگی خود را بازشناسند. این کار باعث می‌شود حس  خیلی خوبی به خود و زندگی داشته باشی.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر فال ابجد: موانع و مشکلات به زودی رفع خواهد شد و اتفاقات ناخوشاند گذشته از یادتان خواهد رفت. خوشحال باشید و از شرایط خوبی که برایتان ایجاد شده لذت ببرید.

فال ابجد متولدین دی ماه

 

ابجد فال شما : د ب د

تعبیر فال ابجد: مدتی است دچار اضطراب و نگرانی هستید و فکر می کنید آینده‌ سختی پیش روی شماست. اندیشه‌های منفی را از خودتان دور کنید و به چیزهای مثبت فکر کنید‌.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

 

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر فال ابجد: زندگی بر وقف مراد تو خواهد بود و روزهای خوشی در راه است اما باید احتمالات و خطرات را در نظر بگیری تا بی گدار به آب نزنی.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

 

ابجد فال شما : ج ج د

تعبیر فال ابجد: از نعمت‌هایی که در اختیار دارید، لذت ببرید و تا تمام نشده‌اند از آنها استفاده کنید و نگذارید بعدها حسرتش به دل تان بماند. فرصت‌ها را غنیمت بشمارید.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار