فال ابجد ۶ اسفند ۱۴۰۲

فال ابجد 6 اسفند ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید.

به گزارش رصد روز، فال ابجد ۶ اسفند ۱۴۰۲ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

 

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر فال ابجد: ‌هر نیت و قصدی که داری برآورده خواهد شد، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می‌آوری. کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری. اگر قصد انجام کاری را داری دودل نباش، آن کار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

 

ابجد فال شما : آ د آ

تعبیر فال ابجد: نیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده است و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امان هستی. اگر چیزی را از دست بدهی از آن فایده ای نصیبت می‌شود. از دوست، همکار یا همسر خود شادی می بینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده که نفع می بری. مدتی است نگران هستی و تشویش به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز می گردد. اگر قصد انجام کاری را داری شرایط با تو موافق است و به مقصود می رسی ان شاءالله.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

 

ابجد فال شما : ب ج د

تعبیر فال ابجد: طالعت نیک است و نیتت برآورده می‌شود. رازت را به کسی نگو. باید مراقب بدخواهان باشی. در کارت گشایش دیده می‌شود. به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگی ات ادامه بده. اطمینان داشته باش که روزهای بهتری را در پیش خواهی داشت.

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : ج آ ‌آ

تعبیر فال ابجد: به آنچه نیت کرده ای می‌رسی اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو بخشیده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می‌رسد که تغییراتی را در زندگی تو به وجود می‌آورد. اگر در همه امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می‌رسی.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

 

ابجد فال شما : د د د

تعبیر فال ابجد: نیت خوبی کردی. به خواسته و آرزویت می‌رسی. در روزی به رویت گشوده می‌شود و به سعادت و خوشی دست می یابی. اگر قصد سفر یا معامله ای را داری به آن عمل کن که به نفع تو خواهد بود. به دیگران اعتماد کن اما رازت را به هر کس مگو. به زودی خبر خوشی به تو می‌رسد.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

 

ابجد فال شما : د آ آ

تعبیر فال ابجد: آینده خوبی را در پیش داری. اگر همتت را به کار بگیری با موفقیت فاصله ای نداری. افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد. به زودی گشایشی در کارها پیدا می‌شود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آن است.

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : ج د ب

تعبیر فال ابجد: در این زمان طالعت خوب نیست؛ بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی. کسی قصد فریب دادن تو را دارد؛ مراقب باش فریب او را نخوری. نمی توانی همه را دوست خود بدانی. بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند. اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی. اگر قصد انجام کاری را داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.

فال ابجد متولدین آبان ماه

 

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است و نیتت بر آورده می‌شود اما نباید عجله کنی بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو شود. به زودی گشایشی در کارت پیدا می‌شود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی به زودی خبری از او به تو می‌رسد و از آن خبر شاد می شوی. هیچ تشویشی به دل راه نده زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته خود خواهی رسید.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : آ ب ب

تعبیر فال ابجد: فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از انسان های بدنیت دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا ۱۲ روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد می‌شود. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی ان شاءالله.

فال ابجد متولدین دی ماه

 

ابجد فال شما : د ج آ

تعبیر فال ابجد: این نیت که کردی خوب نیست. زندگی بر تو تلخ خواهد شد. چندی است که دلت یکجا نیست. کاسه چه کنم چه کنم به دستت گرفته ای؛ برای رفع این حالت به خدا توکل کن. مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمی آیی. از او بگذر، خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد. در کارها صبور باش. آینده روشنی داری و از همه غم ها دور می شوی. اگر قصد سفر یا معامله ای را داری انجام بده؛ از آن نفع خواهی برد.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

 

ابجد فال شما : ج ب ج

تعبیر فال ابجد: طالع خوبی داری. این روزها آرزویت برآورده می‌شود. خبر خوشی دریافت می کنی و به شادی و نشاط می رسی. یکی از همکاران با تو خصومت می کند؛ مراقب خودت باش. از پول و درآمد حرام پرهیز کن. آینده خوبی را در پیش داری. با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن. اگر قصد ازدواج یا معامله ای را داری به آن عمل کن؛ با موفقیت همراه خواهد بود.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

 

ابجد فال شما : ب د د

تعبیر فال ابجد:  بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود. فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی. به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد. تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت. باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار