فروش اموال مازاد هیچ سهمی در تأمین منابع در شش ماهه نخست سال نداشت + جدول

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت و گاز شناخته می‌شود که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها پذیرفته است. در سال جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول در این ردیف درآمدی مصوب شد.

به گزارش رصد روز ، عملکرد شش ماهه بودجه سال ۹۹ مشخص شد. کل منابع بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۲۴۳ هزار میلیارد تومان بدست آمده که نسبت به مصوب شش ماهه ۸۵ درصد تحقق نشان می‌دهد.

درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدها که جرایم و موارد دیگر را تشکیل می‌دهد، ۱۱۶۷۶۰ میلیارد تومان وصولی داشته که حدود ۸۱ درصد محقق شد. از این میزان بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی، ۶۴۵۰ میلیارد تومان گمرک، ۲۰ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت و گاز شناخته می‌شود که بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها پذیرفته است. در سال جاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول در این ردیف درآمدی مصوب شد.

*تحقق ۱۷.۵ درصدی منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و گاز

در مجموع بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مصوب قانون است که سهم منابع نفت و گاز حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده و تنها ۵ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده است. به عبارت دیگر، صرفا ۱۷.۵ درصد از منابع نفتی و گازی در نیمه اول امسال محقق شده است.

*سهم «تقریبا هیچ» فروش اموال مازاد دولتی در تامین منابع بودجه

فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد دولتی که یک منبع جدید و در راستای اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود عملکردی «تقریبا هیچ» داشته است و از این محل که ۴۹۵۴۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود، صرفا ۴۰۰ میلیارد تومان منابع بدست آمد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دولتی با موانع و مشکلات جدی در داخل دولت روبرو است و در نتیجه، انتظار می رود دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجددا از این درامدهای واهی و غیرواقعی برای تنظیم کردن کفه ترازوی منابع و مصارف بودجه به شکل صوری استفاده نکند.

وضعیت منابع و مصارف بودجه سال ۹۹- عملکرد شش ماهه- ارقام به میلیارد تومان
عنوان قانون بودجه ۹۹ پیش‌بینی تحقق سال مصوب ۶ ماهه عملکرد ۶ ماهه درصد تحقق ۶ ماهه
منابع ۵۷۱,۰۱۴ ۵۶۴,۰۰۰ ۲۸۵,۵۰۷ ۲۴۳,۰۹۹ ۸۵
درآمدهای عمومی ۲۸۸,۷۹۹ ۲۵۷,۵۰۰ ۱۴۴,۳۹۹ ۱۱۶,۷۶۰ ۸۰.۸
درآمدهای مالیاتی ۱۷۹,۷۵۹ ۱۸۰,۰۰۰ ۸۹,۸۷۹ ۸۵,۲۰۰ ۹۴.۷
درآمدهای گمرکی ۲۴,۷۶۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۲,۳۸۰ ۶,۴۵۰ ۵۲
سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۳,۵۸۵ ۱۳,۵۰۰ ۶,۷۹۲ ۳,۱۶۰ ۴۶.۵
۲ درصد شرکت‌ها ۱۷,۶۴۰ ۷,۵۰۰ ۸,۸۲۰ ۱,۶۷۰ ۱۸.۹
سایر درآمدها ۵۳,۰۵۵ ۴۱,۵۰۰ ۲۶,۵۲۷ ۲۰,۲۶۰ ۷۶.۳
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۷,۴۸۵ ۲۵,۳۰۰ ۵۳,۷۴۲ ۵,۴۰۰ ۱۰
منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۵۶,۹۴۰ ۱۸,۳۰۰ ۲۸,۴۷۰ ۵,۰۰۰ ۱۷.۵
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۹,۵۴۵ ۷,۰۰۰ ۲۴,۷۷۲ ۴۰۰ ۱.۶
واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰,۰۰۰ ۰ ۵,۰۰۰ ۰ ۰
واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۴,۷۳۰ ۱۹۶,۲۰۰ ۸۷,۳۶۵ ۶۵,۸۰۰ ۷۵.۳
منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۳۱,۸۰۰ ۷۲.۲
فروش سهام شرکت های دولتی ۱۲,۰۰۰ ۴۶,۶۰۰ ۶,۰۰۰ ۲۱,۵۰۵ ۳۵۸
منابع صندوق توسعه ملی- تفاوت ۲۰ تا ۳۶ درصد ۳۰,۲۳۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۵,۱۱۵ ۱۰,۰۴۳ ۶۶.۴
منابع صندوق توسعه ملی- بند ه تبصره ۴ ۴۱,۹۰۰ ۴۱,۹۰۰ ۲۰,۹۵۰ ۱,۵۸۶ ۷.۵
سایر منابع واگذاری دارایی‌های مالی ۲,۶۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۳۰۰ ۸۳۸ ۶۴.۴
اوراق از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۰ ۵۵,۱۱۴ ۰
مصارف ۵۷۱۰۱۴ ۵۴۹۲۰۰ ۲۸۵,۵۰۷ ۲۶۴۲۰۲ ۹۲.۵
هزینه‌ای ۴۳۶,۰۳۲ ۴۲۹,۷۰۰ ۲۱۸,۰۱۶ ۲۱۳,۱۴۲ ۹۷.۷
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۷,۹۸۲ ۷۴,۰۰۰ ۴۳,۹۹۱ ۳۴,۹۱۷ ۷۹.۳
تملک دارایی‌های مالی ۴۷,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۲۳,۵۰۰ ۱۶,۱۴۳ ۶۸.۶
تنخواه گردان خزانه ۰ ۲۰- ۰ ۲۱,۱۰۳- ۰

واگذاری دارایی‌های مالی سومین منبع درآمدی در بودجه محسوب می‌شود که متشکل از فروش انواع اوراق، فروش سهام شرکت‌های دولتی و منابع صندوق توسعه ملی است. این بخش در شش ماهه حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته که از این میزان۸۶۸۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق، ۲۰۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام شرکت‌ها و مابقی نیز منابعی است که از محل صندوق توسعه ملی تجهیز شد.

*مجوز شورای سران قوا برای انتشار اوراق مازاد به داد دولت رسید

۶۳ درصد فروش اوراق با استفاده از مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش اوراق مازاد بر سقف قانونی بودجه، صورت گرفته است.

در حقیقت از محل مابه التفاوت ۲۰ تا ۳۶ درصد درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی، به بودجه عمومی می‌رسد که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برداشت انجام شد. البته این درآمدها برخلاف درآمدهای نفتی، براساس ارز نیما محاسبه شده اند و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی.

براساس گزارش خزانه، مصارف بودجه نیز بیش از ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و سایر بخش‌ها پرداخت شده است.

طرح‌های عمرانی نیز که موتور محرک اقتصاد و رونق تلقی می‌شود در شش ماهه امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.  همچنین ۱۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته سررسید شد.

در نهایت دولت در نیمه نخست سال ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز از تنخواه خزانه برای امور جاری بودجه استفاده کرده است.

 

 

فارس

مطالب مرتبط