فیلم/ اسم مسجد پارک قیطریه انتخاب شد!

برای مسجد قیطریه اسم انتخاب کردند.

به گزارش رصد روز، برای مسجد قیطریه اسم انتخاب کردند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط