قرارگیری نماد فولاد در جایگاه دوم گروه و سوم بازار سرمایه

اعتماد به نماد فولاد در بازار سرمایه و و تأثیر آن در ارزش بازار شرکت فولاد مبارکه این نماد معاملاتی را در جایگاه دوم گروه و سوم بازار سرمایه قرار داده که مهر تأئیدی بر سیاستهای مدیریتی در این شرکت است.

به گزارش اختصاصی رصد روز، با وجود نوسانات شدید بازار سرمایه رقابت در بین نمادهای بالانشین همچنان باحرارت خاصی دنبال می شود اما چیزی که در وضعیت فعلی بازار سرمایه قابل مشاهده است اقبال سهامداران به سمت نمادهایی با وضعیت بنیادی مطلوب و توانایی ایجاد ارزش افزوده است. نگاهی به شرایط معاملاتی از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد که شرایط خاص بین المللی موجب شده تا سمت و سوی معاملات به سمت گروههای بزرگ تمایل پیدا کند تا سهامداران بتوانند فارغ از هیجان روی وضعیت سرمایه و معاملات تمرکز داشته باشند.

ذکر این نکته ضروریست که در شرایط حاکم شدن جو روانی بر بازار هرچند که معاملات به سمت خروج پول و خارج کردن سرمایه پیش می رود اما بازیگران اصلی همچنان نمادهای بزرگ را همراهی می کنند چرا که برخی نمادها ذاتاً به سمت ارزش آفرینی حرکت می کنند و این مسئله در رصد کامل فعالان بازارست.

متأسفانه باید اذعان کرد که سیاستهای دولت در خصوص بازار سرمایه به روشهای محدودی ختم می شود که اثرگذاری آن در بازار سرمایه به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی کشور خوشایند نبوده و این مسئله مهمترین عامل بی اعتمادی به بورس طی ۲ سال و نیم گذشته است. به عبارت دیگر تشدید جو روانی در بین سهامداران خرد به معنی بی اعتمادی آنها به نمادهای متبوعشان نیست بلکه این سیاستهای موجود در بازار سرمایه است که به این مسئله دامن می زند.

در بین فاکتورهایی که سهامداران پیش از خرید یک سهام به ارزیابی آن می نشینند ارزش بازار یکی از مهمترین پارامترهایییست که در تحلیل خریداران نقش اساسی ایفا می کند. به عبارت دیگر ارزش بازار بیانگر قدرت یک شرکت در مباحث بنیادی مانند سودآفرینی، میزان تولید و اهمیت و جایگاه آن شرکت در بازار رقابتی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

به زبان ساده تر ارزش بازار بیانگر میزان بزرگی یک شرکت است که می تواند به خلق ارزش افزوده برای سهامداران منجر شود.

بررسی ها نشان می دهد که پنج نماد فولاد فارس (پتروشیمی خلیج فارس)، فملی (صنابع ملی مس)، فولاد (فولاد مبارکه)، شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) و تاپیکو ( سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین) جایگاههای اول تا پنجم بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار را در اختیار دارند که بدون شک این مسئله را باید در اعتماد عمومی مردم نسبت به آنها دانست.

در این میان نماد فارس با ارزش بازاری معادل ۵۸۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در جایگاه نخست قرار دارد و نمادهای فملی و فولاد را در تعقیب خود می بیند.

نام نماد

ارزش بازار (ریال)
فارس

۵.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فملی

۵.۵۵۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فولاد

۵.۴۲۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شستا

۱.۸۲۷.۴۲۷.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
تاپیکو

۱.۶۳۸.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

همچنین به لحاظ سرمایه ثبتی در بین این پنج نماد شستا با ۱۶۳ هزار میلیارد سرمایه ثبتی در جایگاه نخست دیده می شود و فولاد با ۱۰۸ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار دارد.

نام نماد

سرمایه ثبتی (میلیارد تومان)
شستا

۱۶۳.۰۰۰

فولاد

۱۰۸.۰۰۰
فملی

۷۸.۰۰۰

فارس

۷۵.۰۰۰
تاپیکو

۱۰.۱۰۰

 

به این ترتیب نماد فملی در گروه فلزات اساسی رتبه اول و نماد فولاد رتبه دوم را در اختیارد دارد و در بازار سرمایه نیر این نمادها به ترتیب در عنوانهای دوم و سوم را برای خود می بینند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط