قیمت خودورهای سایپا ۴ اسفند ۹۹

قیمت خودورهای سایپا 4 اسفند 99 را ذر تصاویر زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است اولین رقم قیمت اعلامی از سوی کارخانه می باشد و دومین رقم نیز قیمت بازار آزاد است. 

به گزارش رصد روز ، قیمت خودورهای سایپا ۴ اسفند ۹۹ را ذر تصاویر زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است اولین رقم قیمت اعلامی از سوی کارخانه می باشد و دومین رقم نیز قیمت بازار آزاد است.

 

 

سیتروئن C3
توقف تولید 

۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

 ساینا آپشنال
۹۱/۲۰۰/۰۰۰ 

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

چانگانCS35
توقف تولید 

۴۷۳/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

 تیبا (رینگ فولادی)

تیبا (رینگ فولادی)

۸۷/۰۷۵/۰۰۰ 

۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

سایپا 111(سفید)
توقف تولید 

۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

 

سایپا131
توقف تولید 

۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

کوییک دنده ای
۱۲۹/۷۵۵/۰۰۰ 

۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک

کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک

توقف تولید 

۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

۱۹۹/۸۹۸/۰۰۰ 

۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

ساینا

ساینا

۹۲/۹۲۸/۰۰۰ 

۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 

 

 

تیبا 2

تیبا ۲

۹۵/۴۲۶/۰۰۰ 

۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط