قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ + جدول

در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.

به گزارش رصد روز، در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.

قیمت مرغ / گوشت سفید و تخم مرغ امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ + جدول

 

قیمت مرغ / گوشت سفید و تخم مرغ

عنوان قیمت (تومان)
مرغ ران بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۳۴,۴۰۰
مرغ مغز ران بدون پوست بدون استخوان ۴۰,۳۰۰
مرغ ساق بدون پوست و سر ساق ۴۱,۵۰۰
مرغ سینه بدون پوست،شش،گردن،بال ۳۷,۳۰۰
مرغ سینه بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۳۷,۵۰۰
مرغ ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۳۶,۵۰۰
مرغ بال کبابی ساده – بدون نوک بال ۳۱,۶۰۰
مرغ بازوی کبابی ساده ۳۰,۳۰۰
مرغ مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۳۱,۴۰۰
مرغ فیله ۵۶,۵۰۰
مرغ گردن بدون پوست ۱۱,۱۰۰
مرغ شنیتسل بدون آرد ۴۴,۴۰۰
مرغ جوجه چینی ۵۴,۵۰۰
مرغ جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۴۶,۶۰۰
مرغ جوجه کباب با استخوان ساده ۳۷,۸۰۰
مرغ پا چینی ۱۰ عددی مرغ ۳۵,۷۰۰
مرغ کنتاکی ۳۵,۸۰۰
مرغ سینه سوخاری ۳۵,۸۰۰
مرغ دل پاک کرده ۱۱,۲۰۰
مرغ جگر ۷,۴۰۰
مرغ سنگدان ۱۱,۵۰۰
مرغ پای ۷,۳۰۰
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی ۴۴,۵۰۰
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی ۲۳,۵۰۰
بلدرچین کامل تازه ۴۴,۵۰۰
کبک منجمد ۶۷,۰۰۰
کبک منجمد ۵۸,۰۰۰
کبک منجمد ۵۱,۰۰۰
کبک کامل تازه ۶۸,۰۰۰
کبک کامل تازه ۶۲,۰۰۰
مرغ کامل منجمد ۱۹,۹۰۰
مرغ کامل تازه ۲۵,۹۰۰
مرغ کامل تازه پاک شده ۲۵,۴۰۰
مرغ گرم تازه ۳۲,۰۰۰
بوقلمون ساق ۵۴,۵۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان ۵۰,۵۰۰
بوقلمون مغز ران ۷۱,۲۰۰
بوقلمون سینه ۴۶,۲۰۰
بوقلمون سینه ۵۸,۵۰۰
بوقلمون فیله ۶۹,۸۰۰
بوقلمون بازو ۲۳,۷۰۰
بوقلمون بال ۱۶,۴۰۰
بوقلمون گردن ۲۱,۱۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه ۳۶,۳۰۰
بوقلمون ران ۴۴,۴۰۰
بوقلمون سینه ۴۱,۵۰۰
بوقلمون سینه ۳۷,۱۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه ۳۵,۳۰۰
بوقلمون ران ۵۶,۰۰۰
بوقلمون جگر پاک شده ۱۲,۶۰۰
بوقلمون دل پاک شده ۱۵,۷۰۰
بوقلمون سنگدان پاک شده ۱۱,۷۰۰
بوقلمون نیم شقه ۳۵,۷۰۰
بوقلمون نیم شقه ۳۷,۵۰۰
بوقلمون پای ۶,۹۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی ۱۶,۹۰۰
تخم مرغ ۳۴,۴۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۳۵,۷۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی ۲۱,۱۰۰
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی ۲۸,۷۰۰
تخم مرغ بسته ۴ عددی ۵,۸۰۰
تخم مرغ بسته ۹ عددی ۱۳,۱۰۰
تخم مرغ بسته ۶ عددی ۸,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی ۳۴,۳۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی ۲۸,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی ۲۱,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی ۳۵,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی ۱۳,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی ۸,۶۰۰
تخم کبک ۶ عددی ۱۰,۵۰۰
تخم کبک ۴ عددی ۶,۹۰۰
تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی ۲۱,۰۰۰
تخم بلدرچین ۱۲عددی ۹,۷۰۰
تخم بلدرچین ۱۵عددی ۸,۸۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی ۱۳,۸۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی ۱۶,۸۰۰
مرغ شنیتسل بدون آرد بدون بازو ۴۶,۸۰۰
اقتصاد آنلاین

مطالب مرتبط

آخرین اخبار