قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول

در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطب...

در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

 

قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ

عنوان

قیمت (تومان)

اردک منجمد ۱۱۰,۰۰۰
بازوی کبابی ساده مرغ ۵۶,۰۰۰
بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال ۶۷,۵۰۰
بلدرچین کامل تازه ۱۲۹,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی ۱۲۳,۰۰۰
بوقلمون بازو ۶۶,۰۰۰
بوقلمون بال ۴۹,۳۰۰
بوقلمون چرخکرده ۱۵۰,۰۰۰
بوقلمون ران ۱۱۷,۰۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان ۱۳۲,۰۰۰
بوقلمون ساق ۱۱۰,۰۰۰
بوقلمون سینه ۹۹,۰۰۰
بوقلمون فیله ۱۴۴,۰۰۰
بوقلمون گردن ۶۸,۰۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه ۸۸,۰۰۰
بوقلمون مغز ران ۱۷۷,۰۰۰
بوقلمون نیم شقه ۸۸,۰۰۰
پای بوقلمون ۱۳,۰۰۰
پای مرغ ۱۱,۰۰۰
تخم بلدرچین ۱۲عددی ۲۰,۰۰۰
تخم بلدرچین ۱۵عددی ۲۴,۵۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی ۳۹,۰۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی ۶۲,۰۰۰
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی ۶۱,۵۰۰
تخم مرغ بسته ۲۴ عددی ۷۱,۰۰۰
تخم مرغ بسته ۶ عددی ۱۸,۰۰۰
تخم مرغ بسته ۹ عددی ۲۶,۲۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۸۳,۰۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی ۴۳,۵۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی ۴۳,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی ۴۵,۳۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی ۶۳,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی ۷۴,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی ۸۶,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی ۱۸,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی ۲۷,۲۰۰
جگر پاک شده بوقلمون ۳۵,۰۰۰
جگر مرغ ۱۴,۰۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده ۸۸,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۱۰۳,۰۰۰
دل پاک شده بوقلمون ۴۰,۰۰۰
دل مرغ پاک کرده ۲۶,۷۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۷۶,۰۰۰
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۸۱,۰۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۹۰,۰۰۰
سنگدان پاک شده بوقلمون ۴۰,۰۰۰
سنگدان مرغ ۳۰,۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۸۸,۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۸۵,۰۰۰
سینه مرغ سوخاری ۱۱۰,۰۰۰
شتر مرغ آبگوشتی ۲۱۸,۰۰۰
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست ۹۳,۷۰۰
شتر مرغ چربی جامد ۴۱,۰۰۰
شتر مرغ دل و جگر پاک شده ۱۷۸,۰۰۰
شتر مرغ ران بدون استخوان ۲۸۵,۰۰۰
شتر مرغ سنگدان ۱۲۳,۵۰۰
شتر مرغ قلم ۴۱,۰۰۰
شتر مرغ گردن ۱۱۷,۰۰۰
شتر مرغ ماهیچه ۲۸۰,۰۰۰
شنیتسل مرغ بدون آرد ۱۰۵,۰۰۰
غاز منجمد ۱۴۰,۰۰۰
فیله مرغ ۱۲۲,۰۰۰
قرقاول منجمد ۲۲۰,۰۰۰
کبک منجمد ۱۸۰,۰۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۲۱,۰۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ ۶۱,۵۰۰
مرغ کامل تازه ۵۲,۰۰۰
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان ۸۸,۰۰۰

مطالب مرتبط